تماس بگیرید. ۰۲۱ - ۴۴ ۳۸۰ ۱۸۷ ۰۹۱۲ ۵۰۰۰ ۵۰۸ برای سفارش تلفنی و مشاهده نمونه کارها، همین حالا با شماره

تاج گل ترحیم

 

سفارش تاج گل ترحیم از  غرب تهران، ارسال رایگان با هماهنگی قبلی ، ارسال مدل های روز در واتس آپ
امکان ثبت سفارش 24 ساعته در واتساپ
برای خرید با ما تماس بگیرید: 09125000508

 

****بیشتر از 100 مدل تاج گل ترحیم جدید برای تسلیت با نمایی بی نظیر از گل های خاص و گل آرایی خیره کننده****

 

تاج گل کد 70

قیمت:4/500.000 تومان 👇

خرید تاج گل تسلیت

تاج گل کد 71

قیمت:2/150.000 تومان 👇

سفارش تاج گل برای تسلیت

تاج گل کد72

قیمت: 3/190.000تومان 👇

خرید تاج گل ترحیم و تسلیت

تاج گل کد 73

قیمت: 2/200.000تومان 👇

قیمت  تاج گل ترحیم

تاج گل برای عرض تسلیت کد 74

قیمت : 4/300.000تومان 👇

خرید تاج گل عزا

تاج گل کد 75 

قیمت: 3/190.000تومان 👇

قیمت و سفارش تاج گل ترحیم

تاج گل کد 76

قیمت: 3/450.000 تومان 👇

خرید گل مراسم ترحیم

تاج گل تسلیت کد 77

قیمت: 1/900.000تومان 👇

خرید تاج گل مراسم ترحیم

تاج گل کد 78

قیمت: 4/900.000 تومان 👇

خرید گل مراسم ختم

تاج گل کد 79

قیمت:  4/500.000 تومان 👇

قیمت گل مراسم ختم

 گل  کد 80

قیمت: 2/100.000 تومان 👇

قیمت و خرید تاج گل ترحیم

تاج گل کد81 

قیمت: 5/300.000 تومان 👇

 قیمت تاج گل ترحیم

تاج گل کد 82

قیمت:   3/900.000 تومان 👇

قیمت تاج گل ختم

تاج گل کد 83

قیمت:  3/890.000 تومان 👇

 خرید تاج گل ختم

 

 

تاج گل دو طبقه ترحیم  با نمایی بی نظیر از گل های خاص و ارسال رایگان با هماهنگی قبلی به تمامی نقاط تهران 

 

 

تاج گل برای عرض تسلیت کد 84

قیمت: 3/790،000 تومان 👇

قیمت تاج گل

 

تاج گل کد 85

قیمت: 4/900،000 تومان 👇

 خرید تاج گل

تاج گل کد 86

قیمت: 6/550،000 تومان 👇

تاج گل ارزان

تاج گل کد 87

قیمت: 3/500،000 تومان 👇

تاج گل دو طبقه

تاج گل کد 88

قیمت: 3/990،000 تومان 👇

قیمت تاج گل دو طبقه

تاج گل کد 89

قیمت: 3/750،000 تومان 👇

خرید تاج گل دو طبقه

تاج گل کد 90

قیمت: 5/350،000 تومان 👇

خرید تاج گل ارزان

تاج گل کد 91

قیمت: 1/990،000 تومان 👇

سفارش تاج گل ارزان

تاج گل کد 92

قیمت: 5/950،000 تومان 👇

سفارش تاج گل تسلیت

تاج گل کد 93

قیمت:3/970،000 تومان 👇

قیمت تاج گل ارزان

 

تاج گل کد 94

قیمت: 6/350،000 تومان 👇

خرید تاج گل تسلیت

ارسال تاج گل  با گل آرایی خاص و زیبا تحویل رایگان با هماهنگی قبلی به تمامی نقاط تهران 

 

تاج گل کد 95

قیمت: 2/290,000 تومان 👇

سفارش تاج گل تسلیت

تاج گل کد 96

قیمت: 1/990,000 تومان 👇

خرید و قیمت تاج گل تسلیت

تاج گل کد 97

قیمت: 4/790,000 تومان 👇

خرید دسته گل ختم

تاج گل کد 98

قیمت: 3/770,000 تومان 👇

دسته گل ختم

تاج گل ارزان کد 99

قیمت: 5/970,000 تومان 👇

سفارش دسته گل ختم

تاج گل کد 100

قیمت: 2/950,000 تومان 👇

قیمت دسته گل ختم

تاج گل کد 101

قیمت: 6/930,000 تومان 👇

قیمت سفارش تاج گل ترحیم

تاج گل کد 102

قیمت: 5/990،000 تومان 👇

 سفارش تاج گل ترحیم

تاج گل کد 103

قیمت: 4/990,000 تومان 👇

 تاج گل عزا

تاج گل کد 104

قیمت: 3/700،000 تومان 👇

خرید  تاج گل ترحیم

تاج گل کد 105

قیمت:2/950,000 تومان 👇

خرید  تاج گل عزا

تاج گل کد 106

قیمت: 8/970,000 تومان 👇

سفارش  تاج گل عزا

تاج گل کد 107

قیمت: 4/790,000 تومان 👇

سفارش تاج گل عزا

تاج گل کد 108

قیمت: 8/990،000 تومان 👇

قیمت تاج گل عزا

تاج گل کد 109

قیمت: 13/970,000 تومان 👇

انواع تاج گل عزا

تاج گل کد 110

قیمت: 5/750,000 تومان 👇

بهترین قیمت تاج گل عزا

تاج گل کد 111

قیمت: 3/990,000 تومان 👇

خرید انواع تاج گل عزا

تاج گل کد 112

قیمت: 4/790,000 تومان 👇

قیمت انواع تاج گل عزا

تاج گل کد 113

قیمت: 8/990,000 تومان 👇

خرید تاج گل مراسم عزاداری

تاج گل ارزان کد 114

قیمت: 4/290,000 تومان 👇

تاج گل مراسم عزاداری

تاج گل کد 115

قیمت: 28/930,000 تومان 👇

سفارش تاج گل مراسم عزاداری

تاج گل کد 116

قیمت: 3/990,000 تومان 👇

قیمت تاج گل مراسم عزاداری

تاج گل کد 117

قیمت: 2/550,000 تومان 👇

قیمت سفارش تاج گل مراسم عزاداری

تاج گل کد 118

قیمت: 4/950,000 تومان 👇

سفارش خرید تاج گل مراسم عزاداری

تاج گل کد 119

قیمت: 3/950,000 تومان 👇

انواع مدل تاج گل عزاداری

تاج گل کد 120

قیمت: 4/950,000 تومان 👇

مدل تاج گل عزاداری

تاج گل کد 121

قیمت: 5/990,000 تومان 👇

قیمت انواع مدل تاج گل عزاداری

تاج گل کد 122

قیمت: 11/950,000 تومان 👇

خرید انواع مدل تاج گل عزاداری

تاج گل کد 123

قیمت: 3/970,000 تومان 👇

عکس انواع مدل تاج گل عزاداری

تاج گل کد 124

قیمت: 2/900,000 تومان 👇

عکس مدل تاج گل عزاداری

تاج گل کد 125

قیمت: 2/990،000 تومان 👇

انواع عکس تاج گل عزاداری

تاج گل کد 126

قیمت: 2/950،000 تومان 👇

عکس تاج گل عزاداری

تاج گل ارزان کد 127

قیمت: 2/970,000 تومان 👇

خرید عکس تاج گل عزاداری

تاج گل کد 128

قیمت: 3/750,000 تومان 👇

قیمت انواع عکس تاج گل عزاداری

تاج گل کد 129

قیمت: 2/900،000 تومان 👇

خرید اینترنتی تاج گل ترحیم

تاج گل کد 130

قیمت: 2/770،000 تومان 👇

تاج گل کد 130 - نمونه گل برای تسلیت

تاج گل کد 131

قیمت: 3/250,000 تومان 👇

تاج گل برای عرض تسلیت

تاج گل کد 132

قیمت: 3/950,000 تومان 👇

خرید اینترنتی انواع تاج گل ترحیم

تاج گل کد 133

قیمت: 3/950,000 تومان 👇

خرید تاج گل برای عرض تسلیت

تاج گل کد 134

قیمت: 3/750,000 تومان 👇

انواع تاج گل برای عرض تسلیت

تاج گل کد 135

قیمت: 3/900,000 تومان 👇

سفارش تاج گل برای عرض تسلیت

 

تاج گل کد 136

قیمت: 3/750,000 تومان 👇

قیمت تاج گل برای عرض تسلیت

 

تاج گل کد 137

قیمت: 2/550,000 تومان 👇

قیمت انواع تاج گل برای عرض تسلیت

 

تاج گل کد 138

قیمت: 2/700,000 تومان 👇

خرید انواع تاج گل برای عرض تسلیت

 

تاج گل کد 139

قیمت: 7/850,000 تومان 👇

عکس تاج گل برای عرض تسلیت

تاج گل کد 140

قیمت: 2/990,000 تومان 👇

قیمت سفارش تاج گل برای عرض تسلیت

 

تاج گل کد 141

قیمت: 3/950,000 تومان 👇

بهترین تاج گل برای عرض تسلیت

 

تاج گل کد 142

قیمت: 3/950,000 تومان 👇

انواع عکس تاج گل برای عرض تسلیت

تاج گل کد 143

قیمت: 3/990,000 تومان 👇

خرید بهترین تاج گل برای عرض تسلیت

 

تاج گل کد 144

قیمت: 3/990,000 تومان 👇

قیمت بهترین تاج گل برای عرض تسلیت

 

تاج گل کد 145

قیمت :2/770،000 تومان 👇

تاج گل جهت عرض تسلیت

تاج گل کد 146

قیمت: 3/950,000 تومان 👇

تاج گل کد 146

 

تاج گل کد 147

قیمت: 7/990,000 تومان 👇

انواع تاج گل جهت عرض تسلیت

 

تاج گل کد 148

قیمت: 3/990,000 تومان 👇

خرید تاج گل جهت عرض تسلیت

 

تاج گل کد 149

قیمت: 4/970،000 تومان 👇

انواع تاج گل جهت عرض تسلیت

تاج گل کد 150

قیمت: 3/950,000 تومان 👇

قیمت انواع تاج گل جهت عرض تسلیت

 

تاج گل کد 151

قیمت: 8/900,000 تومان 👇

خرید تاج گل ترحیم در تهران

 

تاج گل ارزان کد 152

قیمت: 3/950،000 تومان 👇

تاج گل ترحیم در تهران

تاج گل کد 153

قیمت: 7/300،000 تومان 👇

تاج گل ترحیم شیک

تاج گل کد 154

قیمت: 4/990،000 تومان 👇

قیمت تاج گل ترحیم در تهران

تاج گل کد 155

قیمت: 4/950,000 تومان 👇

قیمت سفارش تاج گل ترحیم شیک

 

تاج گل کد 156

قیمت: 7/900،000 تومان 👇

سفارش تاج گل ترحیم شیک

تاج گل کد 157

قیمت: 4/700,000 تومان 👇

خرید انواع تاج گل ترحیم شیک

تاج گل کد 158

قیمت: 4/990،000 تومان 👇

انواع تاج گل ترحیم شیک

تاج گل کد 159

قیمت:5/900،000 تومان 👇

عکس تاج گل ترحیم شیک

تاج گل کد 160

قیمت: 5/900،000 تومان 👇

قیمت انواع تاج گل ترحیم شیک

تاج گل کد 161

قیمت: 6/900،000 تومان 👇

انواع مدل تاج گل ترحیم شیک

تاج گل کد 162

قیمت: 6/950،000 تومان 👇

مدل تاج گل ترحیم شیک

تاج گل کد 163

قیمت: 6/990،000 تومان 👇

خرید انواع تاج گل ترحیم شیک

تاج گل کد 164

قیمت: 5/950،000 تومان 👇

قیمت انواع مدل تاج گل ترحیم شیک

تاج گل ارزان کد 165

قیمت: 7/990،000 تومان 👇

خرید اینترنتی گل مراسم ترحیم

تاج گل کد 166

قیمت: 7/700،000 تومان 👇

انواع  تاج گل عزا

تاج گل کد 167

قیمت: 5/950،000 تومان 👇

انواع تاج گل مراسم ترحیم

تاج گل کد 168

قیمت: 6/900،000 تومان 👇

خرید انواع  تاج گل عزا

تاج گل کد 169

قیمت: 5/900،000 تومان 👇

قیمت انواع  تاج گل مراسم ترحیم

 

تاج گل کد 170

قیمت: 8/990،000 تومان 👇

خرید اینترنتی انواع تاج گل مراسم ترحیم

تاج گل کد 171

قیمت: 5/900،000 تومان 👇

خرید تاج گل ختم دو طبقه

تاج گل کد 172

قیمت: 5/800،000 تومان 👇

تاج گل ختم دو طبقه

تاج گل کد 173

قیمت: 4/900،000 تومان 👇

خرید انواع تاج گل ختم دو طبقه

تاج گل کد 174

قیمت: 11/970،000 تومان 👇

قیمت تاج گل ختم دو طبقه

تاج گل کد 175

قیمت: 6/990،000 تومان 👇

سفارش تاج گل ختم دو طبقه

تاج گل کد 176

قیمت: 7/950،000 تومان 👇

قیمت انواع تاج گل ختم دو طبقه

تاج گل کد 177

قیمت: 8/970،000 تومان 👇

انواع سفارش تاج گل ختم دو طبقه

تاج گل کد 178

قیمت: 7/900،000 تومان 👇

قیمت سفارش تاج گل ختم دو طبقه

 

تاج گل کد 179

قیمت: 6/900،000 تومان 👇

تاج گل ترحیم قیمت

 

تاج گل یک طبقه ترحیم با نمایی بی نظیر از گل های خاص و ارسال رایگان با هماهنگی قبلی به تمامی نقاط تهران 

 

تاج گل کد 180

قیمت: 3/990،000 تومان 👇

خرید تاج گل ترحیم قیمت

تاج گل کد 181

قیمت: 3/990،000 تومان 👇

انواع تاج گل ترحیم قیمت

تاج گل کد 182

قیمت: 3/970،000 تومان 👇

خرید تاج گل ترحیم شیک

تاج گل کد 183

قیمت: 3/970،000 تومان 👇

 تاج گل ترحیم شیک

تاج گل کد 184

قیمت: 3/900،000 تومان 👇

انواع تاج گل ترحیم شیک

تاج گل کد 185

قیمت: 4/700،000 تومان 👇

قیمت تاج گل ترحیم شیک

تاج گل کد 186

قیمت: 4/550،000 تومان 👇

سفارش تاج گل ترحیم شیک

تاج گل کد 187

قیمت: 7/550،000 تومان 👇

خرید انواع  تاج گل ترحیم شیک

تاج گل کد 188

قیمت: 7/950،000 تومان 👇

عکس تاج گل ترحیم شیک

تاج گل کد 189

قیمت: 7/350،000 تومان 👇

قیمت سفارش تاج گل ترحیم شیک

تاج گل کد 190

قیمت: 4/900،000 تومان 👇

مدل تاج گل ترحیم شیک

تاج گل کد 191

قیمت: 4/770،000 تومان 👇

عکس تاج گل دو طبقه

تاج گل کد 192

قیمت: 9/800،000 تومان 👇

 تاج گل ترحیم با عکس

تاج گل کد 193

قیمت: 2/990،000 تومان 👇

خرید مدل تاج گل ترحیم شیک

 

تاج گل کد 194

قیمت: 29/500،000 تومان 👇

قیمت تاج گل ترحیم با عکس

برای خرید سبد گل ترحیم از غرب تهران، ارسال رایگان با هماهنگی قبلی ، ارسال مدل های روز در واتس آپ
برای خرید با ما تماس بگیرید: 09125000508

خرید تاج گل ختم و مراسم ترحیم

آداب و رسوم تشییع جنازه و مراسم‌های بعد از آن در کشورهای مختلف متفاوت است. اما چیزی که تقریبا در همه کشورها از جمله ایران و فرهنگ‌های مختلف یکسان است خرید گل ترحیم برای عرض تسلیت و ابراز همدردی با خانواده سوگوار متوفی است. طبیعتا تمام افراد تلاش می‌کنند از هر کجایی که هستند خودشان را به مراسم ختم و ترحیم برسانند و به صورت حضوری به خانواده داغدار تسلیت بگویند. ضمن اینکه خیلی‌ها با یک گل ختم در مراسم ترحیم شرکت می‌کنند تا ضمن ادای احترام به خانواده سوگوار، مراتب همدردی خود را نیز نشان داده باشند.

از طرفی افرادی که فرصت شرکت در مراسم ختم را پیدا نکرده باشند می‌توانند یک تاج گل ترحیم مناسب خریداری کنند و آن را به همراه کارتی که در آن به خاطر حضور نداشتن در مراسم معذرت خواهی کرده‌اند برای خانواده متوفی ارسال کنند. با این حال ممکن است در چنین مواقعی انتخاب و خرید و ارسال گل در تهران کار نسبتا دشواری باشد، اما نگران نباشید، ما در ادامه این مقاله راهنمایی‌هایی درباره خرید تاج گل ختم و تحویل به موقع آن ارائه داده‌ایم که می‌توانند به شما در انتخاب درست کمک کنند.

ارسال تاج گل ترحیم در تهران

با توجه به این که هدف اولیه ما در کسب و کارمان جلب رضایت مشتری در سفارش تاج گل ختم است شما می‌توانید در هر کجای شهر تهران که باشید با خرید اینترنتی، مدل تاج گل ترحیم خود را انتخاب کرده و از طریق فروشگاه آنلاین وب سایت تخصصی گل ختمی با قیمتی پایین‌تر از سایر گل فروشی‌های سطح شهر، در مدت زمان کمتر از 2 ساعت دریافت کنید. کارشناسان ما در تلاش‌اند تا با ارائه محصولی فراتر از چیزی که انتظارش را دارید و ارسال گل در تهران رضایت شما را جلب کنند و در سریع‌ترین زمان ممکن شما را به هدف مورد نظرتان برسانند. شما می‌توانید بهترین گل‌های یک طبقه و دوطبقه و سه طبقه را از سایت گل ختمی خرید کنید. اگر به دنبال یک خرید به صرفه هستید مطمئن باشد به این روش قیمت گل مراسم ختم برای شما بسیار مناسب خواهد بود. هم چنین خدمات ویژه‌ای هم در گل ختمی برای سفارش تاج گل بهشت زهرا در نظر گرفته شده است.

سفارش تاج گل ترحیم ارزان

ممکن است شما نیز بارها با این مشکل مواجه شده باشید که بخواهید در مراسم های مختلف شرکت کنید و تمایل داشته باشید که برای ادای احترام صاحب مجلس با سفارش تاج گل در مراسم حاضر شوید، اما وقت کافی در اختیار نداشته باشید. اگر در چنین موقعیتی قرار گرفته‌اید و به دنبال راه کاری مطمئن و مناسب هستید سفارش آنلاین تاج گل چاره کار است. شما می‌توانید انواع مختلف گل‌های طبیعی را به همراه قیمت و نوع گل‌های به کار رفته در آن‌ها انتخاب کنید و سپس با سفارش تاج گل نوع گل‌های دلخواه خود را به راحتی و تنها با وارد کردن اطلاعات لازم سفارش دهید. گل ختمی بهترین گل‌ها و تازه‌ترین آن‌ها را در سفارش گل ترحیم استفاده می‌کند. این گل‌ها بسیار با کیفیت بوده چرا که به شکل روزانه تهیه و توسط افراد کارآزموده گل آرایی می‌شوند. در هر کجا که باشید بعد از سفارش گل برای مراسم ختم، در سریع‌ترین زمان ممکن می توانید خرید خود را تحویل بگیرید. 

همان طور که در قسمت بالا نیز اشاره شد شما به راحتی می‌توانید تنها با مراجعه به وب سایت گل ختمی، خرید اینترنتی مورد نظر خود را با چیدمان ویژه و گل‌های خاصی که در نظر دارید انجام دهید. پس از آن در هر کجای شهر تهران که باشید در کمتر از 2 ساعت ارسال تاج گل در تهران به محل مورد نظر ارسال خواهد شد.

برخلاف گذشته که گل‌های مورد استفاده از تنوع اندکی برخوردار بودند امروزه انواع مختلفی از گل‌های زیبا و کمیاب نیز در آرایش جدیدترین گل ها مورد استفاده قرار می‌گیرند که آن‌ها را به سمت هر چه زیباتر شدن سوق می‌دهند. شما به راحتی می توانید با خرید اینترنتی تاج گل ترحیم و تسلیت از صاحب عزا دلجویی کنید. از جمله این گل‌ها می‌توان به گل استرزیا یا پرنده بهشتی نارنجی رنگ، گل ارکیده محبوب  و می‌توان با استفاده از آن یک گل زیبا تهیه کرد و گل آنتوریوم زرد و قرمز اشاره کرد. علاوه بر این نوع گل آرایی نیز از جمله مواردی است که روز به روز دچار تغییر می‌شود. شما می‌توانید در سفارش تاج گل اینترنتی، جدیدترین مدل‌های گل آرایی مورد نظر خود انتخاب کنید.

قیمت تاج گل ختم

قیمت گل ترحیم به موارد مختلفی بستگی دارد. به طور کلی قیمت‌های ما در فروشگاه گل ختمی، به دلیل حذف برخی از هزینه‌های اضافی و توجه و تمرکز روی رضایت مشتری نسبت به دیگر گل فروشی‌ها پایین‌تر است و در عین حال به جرات می‌توان گفت که کیفیت و زیبایی محصولاتمان تضمین شده است و انواع گل‌های مورد استفاده ما در تاج‌های گل تا چند روز ماندگاری دارند.  شما می‌توانید حتی انواع خاص را با قیمت تاج گل ترحیم از معادل 850 هزار تومان به بالا خریداری کنید که نمونه‌های  گل داخل وب سایت قابل مشاهده هستند. در تزئین این گل‌ها و انتخاب رنگ و نوع آن‌ها تا حد زیادی از نظر مشتریان بهره گرفته شده است که همین مسئله باعث روز به روز بهتر شدن محصولات ما و تطابق بیشتر قیمت تاج گل ختم با سلیقه مشتری شده است.

علاوه بر این، شما می‌توانید در صورت تمایل در خرید آنلاین تاج گل، انواع تاج‌های چند طبقه که جزو گل‌های بسیار زیبا ما به حساب می‌آیند را  خریداری کنید. از طرفی اگر علاوه بر ابراز همدردی با خانواده سوگوار، هزینه خرید اینترنتی گل نیز برایتان اهمیت دارد و می‌خواهید گلی زیبا تهیه کنید که از نظر قیمت مناسب باشد می‌توانید انواع گل‌های یک طبقه ما را در طرح و رنگ‌های مختلف از 850 هزار تومان به بالا خریداری کنید. قیمت تاج گل کوچک ترحیم به مراتب از سایر مدل‌های تاج گل مناسبتر است اما از نظر کیفیت هیچ تفاوتی با آن‌ها ندارد.

برای سفارش تاج گل از  غرب تهران، ارسال رایگان با هماهنگی قبلی، ارسال مدل های روز در واتس آپ
برای خرید با ما تماس بگیرید: 09125000508

اهمیت ارسال تاج گل ترحیم در مراسم عزاداری

شاید تا به امروز برای بسیاری از ما این سوال پیش آمده باشد که گل‌هایی که از این طرف و آن طرف به محل مراسم‌های خاکسپاری و ختم فرستاده می‌شوند به چه علت هدیه داده می‌شوند. در واقع اصلی‌ترین دلیل هدیه دادن گل در مراسم عزاداری و خرید تاج گل برای مراسم همان ابراز همدردی است، اما شما علاوه بر این باید توجه کنید که بر اساس نسبتی که با متوفی دارید نحوه تسلیت گفتن خود را مشخص کنید، زیرا معمولا  گل توسط افراد فامیل درجه دو و آشنایان نزدیک هدیه داده می‌شود.

در عین حال ارسال تاج گل ترحیم در تهران می‌تواند در شرایطی که خانواده متوفی داغدار هستند و ممکن است حتی متوجه حضور شما در مراسم نشوند مناسب باشد و به عنوان یادبود نزد آن‌ها بماند. از طرف دیگر در مواقعی که فرصت رفتن به مراسم را ندارید استفاده از  گل برای عرض معذرت بهترین گزینه است همچنین اگر در مسافرت به سر می‌برید و رفتن به مراسم برایتان ممکن نیست می‌توانید با خرید آنلاین گل و ارسال آن به محل مراسم با خانواده متوفی ابراز همدردی کنید، برای این کار کافی است خرید خود را در سایت گل ختمی ثبت و آن را به محل برگزاری مراسم ارسال کنید.

انواع گل مراسم ختم

از زمان‌های گذشته تا به امروز افراد از گل‌ها به عنوان وسیله‌ای برای ابراز احساسات استفاده کرده‌اند. در مراسم‌ها و مناسبت‌های گوناگون انواع مختلفی از گل مراسم ختم را به دلایل مختلف هدیه داده‌اند. مراسم ختم و ترحیم هم یکی از آن دسته مراسم‌هایی است که گل‌ها در آن نقش مهمی دارند و افراد زیادی برای تسلی دادن به بازماندگان و ابراز همدردی با آن‌ها با گل‌های متنوع به دیدار خانواده سوگوار می‌روند. همان طور که همه ما می‌دانیم در گل‌های مراسم ترحیم معمولا از گل‌های مخصوص استفاده می‌شود و با گل‌هایی که در جاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند، متفاوتند. تعدادی از رایج‌ترین گل‌های مورد استفاده برای مراسم ترحیم و ختم شامل موارد زیر هستند:

گلایل: گلایل از جمله گلهای پرکاربرد گل مراسم ترحیم و سفارش تاج گل ترحیم به شمار میآید. این کاربرد بیشتر به خاطر پرگل بودن و مناسب بودن آن برای زمینه تاجها و گل مراسم ختم است. یکی دیگر از دلایل استفاده از این گل جنبه معنوی آن است؛ به این معنی که رنگ سفید گلایل نشان از خاطر کسی را زنده نگه داشتن، روان پاک، صداقت، شخصیت قابل ستایش و اخلاق مداری است که به این صورت با هدیه دادن آن علاوه بر ادای احترام به فرد فوت شده با خانواده او نیز ابراز همدردی کرده ایم. این گل زیبا با توجه به بلندی شاخه و پرگل بودن هر شاخه و ارزان بودن، زمینه ی بسیاری از تاج های گل را تشکیل می دهند. این گل کلاسیک و ظریف ، نماد صداقت و قدرت است و ماندگاری خوبی دارد. اگر تمایل دارید که قیمت تاج گل ختم مناسب باشد می توانید در خرید تاج گل آنلاین خود درخواست کنید که از گلهای گلایل استفاده شود.

سوسن: سوسن یا لیلیوم یکی دیگر از گلهای پرکاربرد در مراسمهای ختم است که رنگهای متنوعی از آن از جمله سفید، زرد، نارنجی، قرمز و... در گل مراسم ترحیم وجود دارند. گل سوسن نماد دوست داشتنی بودن، پاک دامنی، بزرگی، صداقت و یاد کردن از روح رفتگان است.

رز: گل رز یک گل همه کاره است که در انواع مختلفی از مراسمها از دسته گل عروس گرفته تا گل ترحیم مورد استفاده قرار میگیرد و رنگهای متنوعی دارد که معمولا رنگ سفید آن در دسته گلها مورد استفاده قرار میگیرد. گل رز سفید را به این دلیل در گل مراسم ختم مورد استفاده قرار میدهند که نمادی از پاکی و بیگناهی است و به نوعی ادای احترام به متوفی به حساب میآید. در عین حال رز زرد نماد دوستی است و شما میتوانید در مراسم ختم دوستهای نزدیک از آن استفاده کنید. گل های رز زیبایی خاصی به استندهای گل می بخشند. گل رز سفید در تاج گل ترحیم نشانه احترام، فروتنی و بی گناهی است. گل رز صورتی نشان دهنده عشق، فضل، قدردانی و معنویت است. رز قرمز غم و اندوه را نشان می دهد. 

پرنده بهشتی: ظاهر زیبا و نام منحصر به فردی که این گل دارد باعث محبوبیت و کاربرد زیاد آن بعنوان گل عزاداری در این مراسم‌ها شده است، اما با این حال متاسفانه تنوع رنگ در این نوع گل کمتر از سایر موارد گفته شده که در سفارش اینترنتی تاج گل ترحیم و تسلیت به کار می روند می باشد. این گل زیبا با توجه به ظاهر و نام خاص خود مورد علاقه بسیاری از مردم است اما از تنوع رنگی برخوردار نیست.

برای سفارش تاج گل بهشت زهرا از  غرب تهران، ارسال رایگان با هماهنگی قبلی ، ارسال مدل های روز در واتس آپ
برای خرید با ما تماس بگیرید: 09125000508

گل لیلیوم: این گل زیبا از محبوبیت بالایی در میان مردم برخوردار است. و دارای رنگ های بسیار متنوعی از جمله؛ سفید، زرد، نارنجی، قرمز، صورتی و ... است. این گل مراسم ترحیم نماد بی گناهی روح عزیمت کرده  است . لیلیوم سفید بیانگر عظمت و خلوص  و نمادی از همدردی است.

زنبق: زنبق نیز یکی از گلهای پرکاربرد در تاج گل ختم و پایه گل مراسم ترحیم است. از گل زنبق به عنوان نمادی از پاکی و معصومیت روح کسی که به تازگی فوت شده است استفاده میشود. گل زنبق مانند دیگر گلهای گفته شده از تنوع رنگ برخوردار است اما در مراسمهای ختم بیشتر از رنگ سفید آن استفاده میشود.

میخک: گل میخک از آن دسته گلهایی است که ممکن است هنگام خرید گل برای مراسم ختم توسط گل فروشیها به شما پیشنهاد داده شده باشد. گل میخک رنگهای متفاوتی دارد که باید در انتخاب میان آنها دقت کافی به خرج داده شود؛ به عنوان مثال میخک قرمز نشان دهنده محبت به متوفی است و رنگ سفید نشان از پاکی او دارد. در عین حال اگر فردی که فوت شده مسیحی است نوع صورتی میخک به عنوان گل مراسم ختم میتواند انتخاب مناسبی باشد زیرا از نظر آنها میخک صورتی از اشک چشم مریم مقدس حاصل شده است.

ارکیده: ارکیده های سفید و صورتی انتخاب مناسبی برای مراسم‌های عزاداری هستند. استفاده از گل ارکیده برای این گونه مراسمها نشان از عشق همیشگی شما نسبت به متوفی دارد. خرید تاج گل ترحیم نمادی از حس همدردی و شریک بودن در غم خانواده داغدار است. ارکیده به عنوان بهترین گل مراسم ترحیم نمادی هستند از « من همیشه تو را دوست خواهم داشت». هنگام استفاده از گل ارکیده به عنوان همددری باید به رنگ آن توجه ویژه ای داشت . رنگ صورتی و سفید آن رنگ سنتی همدری است .

داوودی: گل داوودی یک گل بسیار پرکاربرد در سراسر جهان است که در بسیاری از کشورها از آن به عنوان نماد غم و اندوه استفاده میشود. در عین حال با توجه به زیبایی منحصر به فردی که داوودی دارد میتوان گل زیبا و منحصر به فردی از آن درست کرد. در برخی از کشورهای اروپایی مانند فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، لهستان و مجارستان گل داوودی نماد مرگ است و فقط برای مراسم تشیع جنازه استفاده می شود. این گل مراسم ختم زیبا با توجه به قیمت مناسب آن گاها به صورت انبوه در تاج های گل مورد استفاده قرار می گیرد. و در موارد دیگر به صورت مکمل کاربرد دارد. گل داوودی سفید نمادی از غم است.

گل آنتوریوم: این گل بسیار زیبا جلوه ای خاص و اشرافی به تاج گل ختم می بخشد و قیمت آن نسبت به سایر گل ها بالاست. رنگ قرمز آن هیجان را تحریک میکند، رنگ صورتی اش نمادی از فراموش نشدن و رنگ سفید آن نماد عشق و بی گناهی است.

علاوه بر گل‌های گفته شده بسیاری دیگر از گل‌ها نیز برای مراسم‌های ترحیم و ارسال در تهران مورد استفاده قرار می‌گیرند که از آن‌ها می‌توان به گل مراسم ترحیم نرگس، لاله، بنفشه، سنبل، کاملیا، ماگنولیا، گل ختمی، گل فراموشم نکن و... اشاره کرد.

برای سفارش تاج گل از غرب تهران،ارسال رایگان با هماهنگی قبلی ، ارسال مدل های روز واتس آپ 
برای خرید با ما تماس بگیرید: 09125000508

رنگ تاج گل ترحیم مناسب

در مراسم های ختم، برای ادای احترام و عرض ادب معمولا از تاج گل های ختم استفاده می شود. گلهای سفید معمولا به عنوان نشانه ای از همدردی ارسال می شوند. هنگامی که مراسم تمام میشود، اغلب خانواده مرحوم دسته های گل را به عنوان یادبودی از عشق و توجه شما تا چند روز در منزل نگهداری می کنند. نوع گلهایی که انتخاب می شوند، احساسات خاصی را بیان می کنند. زبان سنتی گل راهی برای انتقال احساسات و ارسال پیام های معنی دار است. گل هایی که برای تزیین مورد استفاده قرار می گیرند، بسته به نوع سلیقه متفاوت هستند. در مراسم های ختم، برای ادای احترام و عرض ادب از تاج گل های مسجد استفاده می شود. تاج گلهای سفید معمولا به عنوان نشانه ای از همدردی ارسال می شوند.

با توجه به سلیقه مشتری و گل فروشی ها از تمامی رنگ ها در تاج و سبد گل ها استفاده می شود اما رنگ سفید از پرکاربردترین رنگ ها می باشد. رنگ سفید همراه با رنگ های ملایم از جمله؛ صورتی، زرد، سبز کم رنگ و... به وفور در تاجها استفاده می شود. اغلب این گل ها با توجه به شرایط خاص جوی و در صورت مراقبت 4 تا 5 روز به خوبی باقی می مانند. لطفا برای اطلاعات تخصصی و پیگیری ارسال با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید.

سفارش دسته گل ترحیم

بردن گل بر مزار رفتگان رسمی قدیمی و نیکوست. در دسته گل ترحیم معمولا از گل‌های گلایل سفید یا لیلیوم، لاله، رز و ارکیده سفید استفاده می‌کنند. رنگ سفید نمادی از روح پاک و معصومیت عزیز از دست رفته است.

برای  خرید و دیدن سبد گل ترحیم و ارسال رایگان با هماهنگی قبلی در تهران اینجا کلیک کنید. 

تاج گل تسلیت

تاج گل تسلیت با تزیین منحصر به فرد به صورت قلب، دایره ای و بیضی با تزیین گل های آنتریوم، داوودی و پرنده بهشتی در وسط و گل های گلایل در کنار، انواع گل پایه دار دارای پاپیون و ربان های مشکی در پایین بر روی پایه ای یک طبقه چوبی و سبک نصب شده است.

دلیل استقبال بالا از سفارش تاج گل ارزان قیمت عزا سادگی و در عین حال سبک و قیمت بسیار مناسب آن نسبت به تعداد گل استفاده شده در آن ها است. که این موضوع با توجه به تامین گل ها از بازار گل و بروز برای ارسال رایگان و جلب رضایت مشتریان برای تیم گل ختمی موفقیت محسوب میشود. از سالهای دور رسم بر این بوده است که آشنایان درجه 2 متوفی برای عرض تسلیت و یا حتی برای عرض تبریک با دستان پر و تحفه ای به عنوان احترام برای بازدید به دیدار هم میرفتند.  در مراسم ختم این هدیه و تحفه در ارسال و سفارش بنر و یا پایه گل ترحیم خلاصه میشود. سفارش بنر یکی از کارهایست که برای اعلام فوت متوفی بر سردر منزل و یا محل کار وی نصب میشود. اما سفارش بنر بخصوص برای شرکت در مراسم روز اول و سوم گاهی به طول میانجامد و عموما خانواده درجه 1 متوفی در روز اول با تعداد بسیار بالا تهیه و نصب میکنند. خرید گل ترحیم و سفارش گل تسلیت عموما برعهده فامیل دورتر و قوم و خویش درجه 2 است. در ضمن قیمت تاج گل ترحیم نسبت به تزیین زیبای آن بسیار به صرفه است.

این گل ها برای برگزاری هر چه باشکوه تر مجالس ختم گویی به استقبال میهمانان آمده اند و شکوه آن باعث التیام سوگوران خواهد بود. از ویژگی های سفارش تاج گل ارزان در تهران و در سایت گل ختمی قابلیت تغییر رنگ ربان از سفید و مشکی و در صورت درخواست نصب برگه منقش برای درج متن تسلیت و فرستنده تاج هاست. این گل ها مستقیما از بازار گل و روز ارسال خریداری و نصب میشود. به این علت در موقع تحویل در بزرگترین حالت شکوفایی و تازگی قرار دارند و تا سه روز زیبایی و تازگی خود را حفظ خواهد کرد. احترام و در نظر گرفتن آداب همدلی و عرض ادب تنها یک صفت نیست، نتیجه رفتار آگاهانه است.

برای سفارش تاج گل تهران، ارسال رایگان با هماهنگی قبلی ، ارسال مدل های روز در واتس آپ
برای خرید با ما تماس بگیرید: 09125000508

سفارش تاج گل یک طبقه ترحیم

این روزها با کمک اینترنت و انجام سفارش‌ها به‌صورت آنلاین می‌توانید در کمترین زمان ممکن، متناسب با سلیقه و بودجه خود سفارش تاج گل یک طبقه ترحیم را بدهید. که هم رضایت خودتان را تامین کند و هم به بهترین شیوه به متوفی و بازماندگانش ادای احترام کنید. گل همیشه به‌عنوان مظهر زیبایی در مراحل مختلف زندگی بشر حضور پررنگی داشته است. ما انسان‌ها همیشه به دنبال وسیله‌ای برای ابراز و انتقال احساسات خود در شرایط مختلف هستیم و می‌توان گفت گل‌ها، این وظیفه حساس را به بهترین شکل ممکن برایمان انجام داده‌اند. تا جایی که هر گلی با هر رنگ و رایحه‌ای در زندگی ما جایگاه خاصی برای خود پیداکرده‌ و در هر موقعیتی، از جشن و شادی‌ها تا سوگواری و غم به عنوان تاج گل ترحیم پایه دار همراهمان بوده‌ است. در مراسم ترحیم، اهدای تاج گل یک طبقه ختم همیشه نشان‌دهنده احترام شرکت‌کنندگان مجلس ختم به متوفی و راهی برای ابراز همدردی نسبت به بازماندگان بوده است. تنها نماد زیبا و آرامش‌بخشی که می‌تواند در مراسمی سراسر غم به آرامش روحی خانواده متوفی نیز کمک کند. می‌توان گفت مجلس ترحیم تنها مراسمی است که فرصت چندانی جهت برنامه‌ریزی برای ترتیب دادنش یا شرکت در آن وجود ندارد. 

سفارش تاج گل دو طبقه ترحیم

توجه داشته باشید که تاج‌های دو طبقه از نظر زیبایی ظاهری و گل آرایی دست کمی از تاج‌ گل ترحیم سلطنتی و قیمتی‌تر سایت ندارند و تمام آن‌ها تزئین بسیار زیبا و ظاهر شیک و پسندیده‌ای دارند که می‌توانید با اطمینان خاطر آن‌ها را هدیه دهید. خرید تاج گل دو طبقه ، گزینه خوبی است که برای انتخاب پیش رو دارید. این تاج‌های گل برای مجلس ختم، از نظر ظاهری بسیار زیبا و شیک هستند. در این نوع تاج‌ها نیز نوع گل‌ها، گل آرایی و اندازه تاج عوامل تعیین کننده‌ای در قیمت به شمار می‌آیند.

سفارش خرید تاج گل یک طبقه ارزان

گاهی اوقات افراد برای انتخاب بهترین نوع تاج گل یک طبقه ختم، هم دچار وسواس در انتخاب می‌شوند و هم به میزان هزینه‌ها فکر می‌کنند. در این مواقع تاج گل‌های یک طبقه گزینه مناسبی از لحاظ قیمت خواهند بود چراکه در عین زیبایی و شکیل بودن با طراحی‌های خاص‌شان از هر لحاظ انتخابی شایسته هستند. البته با اطمینان می‌توان گفت که یک طبقه بودن آنها،  چیزی از وجاهت‌ آنها نسبت به تاج گل های دو طبقه کم نمی‌کند بلکه مزیت آن، داشتن قیمت مناسب‌تر نسبت به انواع دیگر است، در عین حال بسیار شیک و مقبول هستند.

اطلاع از قیمت تاج گل ارزان از  غرب تهران، ارسال رایگان با هماهنگی قبلی ، ارسال مدل های روز در واتس آپ
برای خرید با ما تماس بگیرید: 09125000508

 

زمانی که در یک شرایط خاص مانند از دست دادن عزیزی، کلام به‌ خوبی نمی‌تواند احساس‌تان را ابراز کند، گل‌ها می‌توانند کمک بزرگی محسوب شوند. علاوه بر این که حس خوبی به طرف مقابل می‌بخشید، می‌تواند هدیه‌ای زنده و دلنواز از جانب شما باشد که احساس‌تان را نشان دهد.

فرقی نمی‌کند گل برای مراسم ترحیم است یا یک مجلس عروسی، و یا به دیدار یک عزیزی رفته که برای قدردانی از اون گل می‌برید یا برای مراسم افتتاحیه این هدیه را تدارک دیده‌اید؛ هرچه که باشد، می‌توانید با انتخاب انواع گل که متناسب با مجالس است، در قالبی کاملا شیک و در عین حال صمیمی، احساس‌تان را ابراز کنید.

گل‌های مورد استفاده در تاج گل و سبد گل مراسم ترحیم

در مراسم ترحیم، گلی که انتخاب می‌کنید، معمولا طول عمری بین 3 روز تا یک هفته دارد. گل ماگنولیا، رز، زنبق، کاملیا، ارکیده، بنفشه، نرگس، میخک، لیلیوم، رز، زنبق و گلایل از معمول‌ترین گل‌هایی است که می‌توانید با آن ابراز تسلیت خود را اعلام کنید. معمولا در دسته گل یا سبد گل برای مجلس ترحیم، از گل‌های سفید استفاده می‌شود تا به این ترتیب پاکی فرد متوفی را نشان دهد. در این مورد می‌توانید به سلیقه گل ختمی اعتماد کنید.

سفارش گل برای تسلیت

برای عرض تسلیت و همدردی با کسانی که عزیزی را از دست دادند، معمولا گل‌های رز و لیلیوم، گلایل، زنبق که در قالب تاج گل طبیعی، جعبه گل، سبد گل یا دسته گل، ارائه می‌شود، مناسب است. هر گل و رنگی که برای این مراسم استفاده می‌شود، بیانگر احساس و همدردی عمیق شما است. مثلا با گلایل، که به گل برای عزاداری معروف است، نشان می‌دهید که به یاد فرد هستید. یا گل زنبق نماد پاکی و معصومیت متوفی است. برای سفارش گل برای تسلیت، خیلی راحت وارد سایت گل ختمی شده، مناسب با مراسم، گل موردنظرتان را انتخاب کرده و ادامه کار را به گل ختمی بسپارید و یک خرید اینترنتی لذت‌بخش را تجربه کنید.

خرید اینترنتی گل ترحیم

شاید تا همین چند سال قبل برای خرید یک گل ناچار بودید ساعت‌ها به دنبال یک گل‌فروشی شیک و خوش سلیقه بگردید که گل‌های تازه داشته باشد و در همین حین، کلی از انرژی و وقت‌تان صرف می‌شد تا یک دسته گل تهیه کنید و در آخر چندان باب میلتان نبود. اما امروز، گل ختمی کارتان را راحت کرده است. به راحتی می‌توانید هر کجا که هستید، از راه دور برای عزیزان‌تان در مراسمات و مجالس مختلف از جانب خود گل بفرستید. برای مثال، در مورد مراسم ترحیم، که ارسال گل، یادبودی برای تازه درگذشته و تسلی خاطر برای بازماندگان است، می‌توانید این کار را به تیم خوش سلیقه گل ختمی بسپارید.

از آن جایی که زمان یک مساله‌ای اساسی برای ارسال گل است، گل ختمی با توجه به زمان برگزاری مراسمات‌تان، تاج گل لوکس لاکچری یا گل موردنظرتان را ارسال می‌کند تا طراوت و تازگي آن حفظ شود.

در صورتی که قصد خرید سبد گل رومیزی یا جعبه گل ترحیم دارید، گل ختمی با استفاده از رنگ‌های خنثی و مناسب با مراسم عزاداری، سبد گل مناسب ختم را آماده کرده و با هماهنگی شما و در ساعت معین به مکان موردنظرتان می‌فرستد. بسته به نوع گلی که قصد ارسال آن را دارید، می‌توانید از سبد گل یا گل رومیزی برای مراسم ختم و یا دسته گل مناسب مراسم ختم استفاده کنید.

سبد گل ترحیم، معمولا دارای گل‌های گلایل است که در عین زیبایی کنار هم چیده شده است. اگر قصد دارید برای مراسم سر مزار گل بفرستید، خیال‌تان از بابت آبرسانی و تازگی گل‌ها راحت باشد. دسته گل برای سر مزار دارای اسفنجی است که وظیفه آبرسانی را انجام می‌دهد. فرقی نمی‌کند که برای مراسم خود، سبد گل، جعبه گل یا دسته گل مراسم ختم سفارش دادید، در نهایت این گل‌ها با روبان مشکی تزیین شده و همراه با پیام و اسم شما که چاپ شده روی آن قرار می‌گیرد، هر کجا که بخواهید به صورت رایگان ارسال می‌شود.

سوالات متداول درباره سفارش تاج گل ترحیم و ختم

شاید برای شما هم سوالات مختلفی درباره سفارش تاج و سبد گل پیش آمده باشد در ادامه به این سوالات پاسخ خواهیم داد.

چگونه برای خرید تاج گل برای تسلیت و ختم اقدام کنیم؟

برای سفارش گل برای عرض تسلیت، وارد سایت گل ختمی شوید و مناسب با مراسم، گل مورد پسند خودتان را انتخاب کنید تا پس از دو ساعت با ارسال رایگان آن را در محل تحویل بگیرید.

هزینه تاج گل ترحیم و عزاداری چقدر است؟

قیمت گل ترحیم به موارد مختلفی بستگی دارد از جمله انتخاب نوع گل در به کارگیری تاج گل اهمیتی بالایی دارد. به طور کلی قیمت‌های ما در فروشگاه گل ختمی، به دلیل حذف برخی از هزینه‌های اضافی و توجه و تمرکز روی رضایت مشتری نسبت به دیگر گل فروشی‌ها پایین‌تر است و در عین حال کیفیت و زیبایی محصولاتمان تضمین شده است.

پر فروشترین گل های گل ختمی
برخی از مشتریان ما
whatsapp
instagram