تماس بگیرید. ۰۲۱ - ۴۴ ۳۸۰ ۱۸۷ ۰۹۱۲ ۵۰۰۰ ۵۰۸ برای سفارش تلفنی و مشاهده نمونه کارها، همین حالا با شماره

تاج گل ترحیم

 

 

برای سفارش تاج گل از  غرب تهران، ارسال رایگان با هماهنگی قبلی ، ارسال مدل های روز در واتس آپ
امکان ثبت سفارش 24 ساعته در واتساپ
برای خرید با ما تماس بگیرید: 09125000508

 

تاج گل لوکس با نمایی بی نظیر از گل های خیلی خاص و گل آرایی خیره کننده

 

تاج گل کد 70

قیمت: 2590،000 تومان 👇

تاج گل کد 70

تاج گل کد 71

قیمت: 1970،000 تومان 👇

تاج گل ختم کد71

تاج گل سه تیکه کد 72

قیمت: 4850،000 تومان 👇

تاج گل کد 72

تاج گل کد 73

قیمت: 890،000 تومان 👇

تاج گل ترحیم کد 73

تاج گل برای تسلیت کد 74

قیمت: 2550،000 تومان 👇

تاج گل کد 74

تاج گل کد75  

قیمت: 1770000تومان 👇

تاج گل ختم کد 75

تاج گل کد 76

قیمت: 6590،000 تومان 👇

تاج گل ترحیم کد 76

تاج گل تسلیت کد 77

قیمت: 890،000 تومان 👇

تاج گل کد 77

تاج گل کد 78

قیمت: 2750،000 تومان 👇

تاج گل کد78

تاج گل کد 79

قیمت: 930،000 تومان 👇

تاج گل کد 79

 گل رومیزی کد 80

قیمت: 1290،000 تومان 👇

گل رومیزی ختم کد 80

تاج گل کد 81

قیمت: 690،000 تومان 👇

تاج گل کد 81

تاج گل کد 82

قیمت: 2450،000 تومان 👇

تاج گل کد 82

تاج گل کد 83

قیمت: 1590،000 تومان 👇

تاج گل کد 83

 

 

تاج گل دو طبقه ترحیم ارزان با نمایی بی نظیر از گل های خاص و ارسال رایگان به تمامی نقاط تهران 

 

 

تاج گل برای تسلیت کد 84

قیمت: 1580،000 تومان 👇

تاج گل ترحیم کد 84

 

تاج گل کد 85

قیمت: 2800،000 تومان 👇

تاج گل کد 85

تاج گل کد 86

قیمت: 3850،000 تومان 👇

تاج گل کد 86

تاج گل کد 87

قیمت: 1800،000 تومان 👇

تاج گل کد 87

تاج گل کد 88

قیمت: 1900،000 تومان 👇

تاج گل کد 88

تاج گل کد 89

قیمت: 1550،000 تومان 👇

تاج گل کد 89

تاج گل کد 90

قیمت: 2950،000 تومان 👇

تاج گل کد 90

تاج گل کد 91

قیمت: 890،000 تومان 👇

تاج گل کد 91

تاج گل کد 92

قیمت: 990،000 تومان 👇

تاج گل کد 92

تاج گل کد 93

قیمت:1670،000 تومان 👇

تاج گل کد 93

 

تاج گل کد 94

قیمت: 2850،000 تومان 👇

تاج گل کد 94

ارسال تاج گل ارزان با گل آرایی خاص و زیبا تحویل رایگان به تمامی نقاط تهران 

 

تاج گل کد 95

قیمت: 880,000 تومان 👇

تاج گل کد 95

تاج گل کد 96

قیمت: 970,000 تومان 👇

تاج گل کد 96

تاج گل کد 97

قیمت: 890,000 تومان 👇

تاج گل کد 97

تاج گل کد 98

قیمت: 2870,000 تومان 👇

تاج گل کد 98

تاج گل ارزان کد 99

قیمت: 930,000 تومان 👇

تاج گل کد 99

تاج گل کد 100

قیمت: 870,000 تومان 👇

تاج گل کد 100

تاج گل کد 101

قیمت: 850,000 تومان 👇

تاج گل کد 101

تاج گل کد 102

قیمت: 2850،000 تومان 👇

تاج گل کد 102

تاج گل کد 103

قیمت: 2590,000 تومان 👇

تاج گل کد 103

تاج گل کد 104

قیمت: 930،000 تومان 👇

تاج گل کد 104

تاج گل کد 105

قیمت:1450,000 تومان 👇

تاج گل کد 105

تاج گل کد 106

قیمت: 2570,000 تومان 👇

تاج گل کد 106

تاج گل کد 107

قیمت: 890,000 تومان 👇

تاج گل کد 107

تاج گل کد 108

قیمت: 790،000 تومان 👇

تاج گل کد 108

تاج گل کد 109

قیمت: 1770,000 تومان 👇

تاج گل کد 109

تاج گل کد 110

قیمت: 2750,000 تومان 👇

تاج گل کد 110

تاج گل کد 111

قیمت: 1780,000 تومان 👇

تاج گل کد 111

تاج گل کد 112

قیمت: 1790,000 تومان 👇

تاج گل کد 112

تاج گل کد 113

قیمت: 1900,000 تومان 👇

تاج گل کد 113

تاج گل ارزان کد 114

قیمت: 1290,000 تومان 👇

تاج گل کد 114

تاج گل کد 115

قیمت: 1230,000 تومان 👇

تاج گل کد 115

تاج گل کد 116

قیمت: 1290,000 تومان 👇

تاج گل کد 116

تاج گل کد 117

قیمت: 890,000 تومان 👇

تاج گل کد 117

تاج گل کد 118

قیمت: 2590,000 تومان 👇

تاج گل کد 118

تاج گل کد 119

قیمت: 2250,000 تومان 👇

تاج گل کد 119

تاج گل کد 120

قیمت: 1230,000 تومان 👇

تاج گل کد 120

تاج گل کد 121

قیمت: 1290,000 تومان 👇

تاج گل کد 121

تاج گل کد 122

قیمت: 3750,000 تومان 👇

تاج گل کد 122

تاج گل کد 123

قیمت: 1570,000 تومان 👇

تاج گل کد 123

تاج گل کد 124

قیمت: 990,000 تومان 👇

تاج گل کد 124

تاج گل کد 125

قیمت: 990،000 تومان 👇

تاج گل کد 125

تاج گل کد 126

قیمت: 980،000 تومان 👇

تاج گل کد 126

تاج گل ارزان کد 127

قیمت: 1170,000 تومان 👇

تاج گل کد 127

تاج گل کد 128

قیمت: 1750,000 تومان 👇

تاج گل کد 128

تاج گل کد 129

قیمت: 950،000 تومان 👇

تاج گل کد 129

تاج گل کد 130

قیمت: 870،000 تومان 👇

تاج گل کد 130

تاج گل کد 131

قیمت: 1650,000 تومان 👇

تاج گل کد 131

تاج گل کد 132

قیمت: 1550,000 تومان 👇

تاج گل کد 132

تاج گل کد 133

قیمت: 1950,000 تومان 👇

تاج گل کد 133

تاج گل کد 134

قیمت: 1750,000 تومان 👇

تاج گل کد 134

تاج گل کد 135

قیمت: 1700,000 تومان 👇

تاج گل کد135

 

تاج گل کد 136

قیمت: 1550,000 تومان 👇

تاج گل کد 136

 

تاج گل کد 137

قیمت: 850,000 تومان 👇

تاج گل کد 137

 

تاج گل کد 138

قیمت: 930,000 تومان 👇

تاج گل کد 138

 

تاج گل کد 139

قیمت: 2850,000 تومان 👇

تاج گل کد 139

تاج گل کد 140

قیمت: 1880,000 تومان 👇

تاج گل کد 140

 

تاج گل کد 141

قیمت: 1750,000 تومان 👇

تاج گل کد 141

 

تاج گل کد 142

قیمت: 1650,000 تومان 👇

تاج گل کد 142

تاج گل کد 143

قیمت: 1650,000 تومان 👇

تاج گل کد 143

 

تاج گل کد 144

قیمت: 1800,000 تومان 👇

تاج گل کد 144

 

تاج گل کد 145

قیمت: 890،000 تومان 👇

تاج گل کد 145

تاج گل کد 146

قیمت: 1750,000 تومان 👇

تاج گل کد 146

 

تاج گل کد 147

قیمت: 2990,000 تومان 👇

تاج گل کد 147

 

تاج گل کد 148

قیمت: 2250,000 تومان 👇

تاج گل کد 148

 

تاج گل کد 149

قیمت: 2970،000 تومان 👇

تاج گل کد 149

تاج گل کد 150

قیمت: 2250,000 تومان 👇

تاج گل کد 150

 

تاج گل کد 151

قیمت: 9700,000 تومان 👇

تاج گل کد 151

 

تاج گل ارزان کد 152

قیمت: 1950،000 تومان 👇

تاج گل کد 152

تاج گل کد 153

قیمت: 2300،000 تومان 👇

تاج گل کد153

تاج گل کد 154

قیمت: 2490،000 تومان 👇

تاج گل کد 154

تاج گل کد 155

قیمت: 2750,000 تومان 👇

تاج گل کد 155

 

تاج گل کد 156

قیمت: 15900،000 تومان 👇

تاج گل کد 156

تاج گل کد 157

قیمت: 2100,000 تومان 👇

تاج گل کد 157

تاج گل کد 158

قیمت: 2790،000 تومان 👇

تاج گل کد 158

تاج گل کد 159

قیمت: 2800،000 تومان 👇

تاج گل کد 159

تاج گل کد 160

قیمت: 2900،000 تومان 👇

تاج گل کد 160

تاج گل کد 161

قیمت: 2800،000 تومان 👇

تاج گل کد 161

تاج گل کد 162

قیمت: 2950،000 تومان 👇

تاج گل کد 162

تاج گل کد 163

قیمت: 2390،000 تومان 👇

تاج گل کد 163

تاج گل کد 164

قیمت: 2150،000 تومان 👇

تاج گل کد 164

تاج گل ارزان کد 165

قیمت: 2990،000 تومان 👇

تاج گل کد 165

تاج گل کد 166

قیمت: 2900،000 تومان 👇

تاج گل کد 166

تاج گل کد 167

قیمت: 1950،000 تومان 👇

تاج گل کد 167

تاج گل کد 168

قیمت: 3200،000 تومان 👇

تاج گل کد 168

تاج گل کد 169

قیمت: 2100،000 تومان 👇

تاج گل کد 169

 

تاج گل کد 170

قیمت: 3900،000 تومان 👇

تاج گل کد 170

تاج گل کد 171

قیمت: 2900،000 تومان 👇

تاج گل کد 171

تاج گل کد 172

قیمت: 2800،000 تومان 👇

تاج گل کد 172

تاج گل کد 173

قیمت: 2700،000 تومان 👇

تاج گل کد 173

تاج گل کد 174

قیمت: 3970،000 تومان 👇

تاج گل کد 174

تاج گل کد 175

قیمت: 3490،000 تومان 👇

تاج گل کد 175

تاج گل کد 176

قیمت: 3550،000 تومان 👇

تاج گل کد 176

تاج گل کد 177

قیمت: 3870،000 تومان 👇

تاج گل کد 177

تاج گل کد 178

قیمت: 3500،000 تومان 👇

تاج گل کد 178

 

تاج گل کد 179

قیمت: 3700،000 تومان 👇

تاج گل کد 179

 

تاج گل یک طبقه ترحیم ارزان با نمایی بی نظیر از گل های خاص و ارسال رایگان به تمامی نقاط تهران 

 

تاج گل کد 180

قیمت: 1980،000 تومان 👇

تاج گل کد 180

تاج گل کد 181

قیمت: 1690،000 تومان 👇

تاج گل کد 181

تاج گل کد 182

قیمت: 970،000 تومان 👇

گل دور قاب عکس کد 182

تاج گل کد 183

قیمت: 970،000 تومان 👇

گل دور قاب عکس کد 183

تاج گل کد 184

قیمت: 1900،000 تومان 👇

تاج گل کد 184

تاج گل کد 185

قیمت: 2400،000 تومان 👇

تاج گل کد 185

تاج گل کد 186

قیمت: 2350،000 تومان 👇

تاج گل کد 186

تاج گل کد 187

قیمت: 2350،000 تومان 👇

تاج گل کد 187

تاج گل کد 188

قیمت: 2850،000 تومان 👇

تاج گل کد 188

تاج گل کد 189

قیمت: 2350،000 تومان 👇

تاج گل کد 188

تاج گل کد 190

قیمت: 2100،000 تومان 👇

تاج گل کد 190

تاج گل کد 191

قیمت: 1770،000 تومان 👇

تاج گل کد 191

تاج گل کد 192

قیمت: 2800،000 تومان 👇

تاج گل کد 192

تاج گل کد 193

قیمت: 790،000 تومان 👇

تاج گل کد 193

 

تاج گل کد 194

قیمت: 19500،000 تومان 👇

تاج گل کد 194

برای سفارش تاج گل از غرب تهران، ارسال رایگان با هماهنگی قبلی ، ارسال مدل های روز در واتس آپ
برای خرید با ما تماس بگیرید: 09125000508

خرید تاج گل ختم و ترحیم

آداب و رسوم تشییع جنازه و مراسم‌های بعد از آن در کشورهای مختلف متفاوت است. اما چیزی که تقریبا در همه کشورها از جمله ایران و فرهنگ‌های مختلف یکسان است خرید گل ترحیم برای عرض تسلیت و ابراز همدردی با خانواده سوگوار متوفی است. طبیعتا تمام افراد تلاش می‌کنند از هر کجایی که هستند خودشان را به مراسم ختم و ترحیم برسانند و به صورت حضوری به خانواده داغدار تسلیت بگویند. ضمن اینکه خیلی‌ها با یک گل ختم در مراسم ترحیم شرکت می‌کنند تا ضمن ادای احترام به خانواده سوگوار، مراتب همدردی خود را نیز نشان داده باشند.

از طرفی افرادی که فرصت شرکت در مراسم ختم را پیدا نکرده باشند می‌توانند یک تاج گل ترحیم مناسب خریداری کنند و آن را به همراه کارتی که در آن به خاطر حضور نداشتن در مراسم معذرت خواهی کرده‌اند برای خانواده متوفی ارسال کنند. با این حال ممکن است در چنین مواقعی انتخاب و خرید و ارسال گل در تهران کار نسبتا دشواری باشد، اما نگران نباشید، ما در ادامه این مقاله راهنمایی‌هایی درباره خرید تاج گل ختم و تحویل به موقع آن ارائه داده‌ایم که می‌توانند به شما در انتخاب درست کمک کنند.

ارسال تاج گل ترحیم در تهران

با توجه به این که هدف اولیه ما در کسب و کارمان جلب رضایت مشتری در سفارش تاج گل ختم است شما می‌توانید در هر کجای شهر تهران که باشید با خرید اینترنتی تاج گل ترحیم خود از طریق فروشگاه آنلاین وب سایت تخصصی گل ختمی با قیمتی پایین‌تر از سایر گل فروشی‌های سطح شهر و در مدت زمان کمتر از 2 ساعت دریافت کنید. کارشناسان ما در تلاش‌اند تا با ارائه محصولی فراتر از چیزی که انتظارش را دارید و ارسال گل در تهران رضایت شما را جلب کنند و در سریع‌ترین زمان ممکن شما را به هدف مورد نظرتان برسانند. شما می‌توانید بهترین گل‌های یک طبقه و دوطبقه را از سایت گل ختمی خرید کنید. اگر به دنبال یک خرید به صرفه هستید مطمئن باشد به این روش قیمت گل مراسم ختم برای شما بسیار مناسب خواهد بود.

سفارش تاج گل ترحیم

ممکن است شما نیز بارها با این مشکل مواجه شده باشید که بخواهید در مراسم های مختلف شرکت کنید و تمایل داشته باشید که برای ادای احترام صاحب مجلس با سفارش تاج گل در مراسم حاضر شوید، اما وقت کافی در اختیار نداشته باشید. اگر در چنین موقعیتی قرار گرفته‌اید و به دنبال راه کاری مطمئن و مناسب هستید ما این مشکل را برای شما حل کرده‌ایم. شما می‌توانید انواع مختلف گل‌های طبیعی را به همراه قیمت و نوع گل‌های به کار رفته در آن‌ها انتخاب کنید و سپس با سفارش تاج گل نوع گلهای دلخواه خود را به راحتی و تنها با وارد کردن اطلاعات لازم سفارش دهید. تا بهترین گل‌ها را با گل‌های تازه‌ و با کیفیتی که به شکل روزانه تهیه می‌شوند و گل آرایی آن‌ها به دست افراد کارآزموده انجام شده است تهیه کنید. در هر کجا که باشید بعد از سفارش در سریع‌ترین زمان ممکن می توانید خرید خود را تحویل بگیرید. 

همان طور که در قسمت بالا نیز اشاره شد شما به راحتی می‌توانید تنها با مراجعه به وب سایت گل ختمی، خرید اینترنتی مورد نظر خود را با چیدمان ویژه و گل‌های خاصی که در نظر دارید انجام دهید. پس از آن در هر کجای شهر تهران که باشید در کمتر از 2 ساعت ارسال تاج گل در تهران به محل مورد نظر ارسال خواهد شد. از خدمات ویژه‌ای که ما در این زمینه و تنها برای اثبات حسن نیت و جلب رضایت شما مشتریان عزیز در نظر گرفته‌ایم ارسال به صورت کاملا رایگان و دیگری پرداخت پس از تحویل است که زمینه‌ای برای ایجاد اعتماد دو طرفه است.

برخلاف گذشته که گل‌های مورد استفاده از تنوع اندکی برخوردار بودند امروزه انواع مختلفی از گل‌های زیبا و کمیاب نیز در آرایش جدید ترین گل ها مورد استفاده قرار می‌گیرند که آن‌ها را به سمت هر چه زیباتر شدن سوق می‌دهند. شما به راحتی می توانید با خرید اینترنتی تاج گل ترحیم از صاحب عزا دلجویی کنید. از جمله این گل‌ها می‌توان به گل استرزیا یا پرنده بهشتی نارنجی رنگ، گل ارکیده محبوب که هر شاخه آن حدود 20 تا 30 هزار تومان قیمت دارد و می‌توان با استفاده از آن یک گل زیبا تهیه کرد و گل آنتوریوم زرد و قرمز اشاره کرد. علاوه بر این نوع گل آرایی نیز از جمله مواردی است که روز به روز دچار تغییر می‌شود. شما می‌توانید در سفارش تاج گل، جدیدترین مدل‌های گل آرایی مورد نظر خود انتخاب کنید.

قیمت تاج گل ختم

قیمت به موارد مختلفی بستگی دارد. به طور کلی قیمت‌های ما در فروشگاه گل ختمی، به دلیل حذف برخی از هزینه‌های اضافی و توجه و تمرکز روی رضایت مشتری نسبت به دیگر گل فروشی‌ها پایین‌تر است و در عین حال به جرات می‌توان گفت که کیفیت و زیبایی محصولاتمان تضمین شده است و انواع گل‌های مورد استفاده ما در تاج‌های گل تا چند روز ماندگاری دارند.  شما می‌توانید حتی انواع خاص را با قیمت تاج گل ترحیم معادل 850 هزار تومان تا 2 میلیون و 200 هزار تومان خریداری کنید که نمونه‌های  گل داخل وب سایت قابل مشاهده هستند. در تزئین این گل‌ها و انتخاب رنگ و نوع آن‌ها تا حد زیادی از نظر مشتریان بهره گرفته شده است که همین مسئله باعث روز به روز بهتر شدن محصولات ما و تطابق بیشتر قیمت تاج گل ختم با سلیقه مشتری شده است.

علاوه بر این، شما می‌توانید در صورت تمایل در خرید، انواع تاج‌های چند طبقه که جزو گل‌های بسیار زیبا ما به حساب می‌آیند را با قیمت تاج گل ترحیم بالای 2 میلیون تومان خریداری کنید. از طرفی اگر علاوه بر ابراز همدردی با خانواده سوگوار، هزینه خرید اینترنتی گل نیز برایتان اهمیت دارد و می‌خواهید گلی زیبا تهیه کنید که از نظر قیمت مناسب باشد می‌توانید انواع گل‌های یک طبقه ما را در طرح و رنگ‌های مختلف از 300 هزار تومان تا 450 هزار تومان خریداری کنید.

برای سفارش تاج گل از  غرب تهران، ارسال رایگان با هماهنگی قبلی، ارسال مدل های روز در واتس آپ
برای خرید با ما تماس بگیرید: 09125000508

اهمیت ارسال تاج گل ترحیم در مراسم عزاداری

شاید تا به امروز برای بسیاری از ما این سوال پیش آمده باشد که گل‌هایی که از این طرف و آن طرف به محل مراسم‌های خاکسپاری و ختم فرستاده می‌شوند به چه علت هدیه داده می‌شوند. در واقع اصلی‌ترین دلیل هدیه دادن گل در مراسم عزاداری و خرید تاج گل برای مراسم همان ابراز همدردی است، اما شما علاوه بر این باید توجه کنید که بر اساس نسبتی که با متوفی دارید نحوه تسلیت گفتن خود را مشخص کنید، زیرا معمولا  گل توسط افراد فامیل درجه دو و آشنایان نزدیک هدیه داده می‌شود.

در عین حال ارسال تاج گل ترحیم در تهران می‌تواند در شرایطی که خانواده متوفی داغدار هستند و ممکن است حتی متوجه حضور شما در مراسم نشوند مناسب باشد و به عنوان یادبود نزد آن‌ها بماند. از طرف دیگر در مواقعی که فرصت رفتن به مراسم را ندارید استفاده از  گل برای عرض معذرت بهترین گزینه است همچنین اگر در مسافرت به سر می‌برید و رفتن به مراسم برایتان ممکن نیست می‌توانید با خرید آنلاین گل و ارسال آن به محل مراسم با خانواده متوفی ابراز همدردی کنید، برای این کار کافی است خرید خود را در سایت گل ختمی ثبت و آن را به محل برگزاری مراسم ارسال کنید.

انواع گل مراسم ختم

از زمان‌های گذشته تا به امروز افراد از گل‌ها به عنوان وسیله‌ای برای ابراز احساسات استفاده کرده‌اند. در مراسم‌ها و مناسبت‌های گوناگون انواع مختلفی از گل مراسم ختم را به دلایل مختلف هدیه داده‌اند. مراسم ختم و ترحیم هم یکی از آن دسته مراسم‌هایی است که گل‌ها در آن نقش مهمی دارند و افراد زیادی برای تسلی دادن به بازماندگان و ابراز همدردی با آن‌ها با گل‌های متنوع به دیدار خانواده سوگوار می‌روند. همان طور که همه ما می‌دانیم در گل‌های مراسم ترحیم معمولا از گل‌های مخصوص استفاده می‌شود و با گل‌هایی که در جاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند، متفاوتند. تعدادی از رایج‌ترین گل‌های مورد استفاده برای مراسم ترحیم و ختم شامل موارد زیر هستند:

گلایل: گلایل از جمله گلهای پرکاربرد گل مراسم ترحیم و سفارش تاج گل ترحیم به شمار میآید. این کاربرد بیشتر به خاطر پرگل بودن و مناسب بودن آن برای زمینه تاجها و گل مراسم ختم است. یکی دیگر از دلایل استفاده از این گل جنبه معنوی آن است؛ به این معنی که رنگ سفید گلایل نشان از خاطر کسی را زنده نگه داشتن، روان پاک، صداقت، شخصیت قابل ستایش و اخلاق مداری است که به این صورت با هدیه دادن آن علاوه بر ادای احترام به فرد فوت شده با خانواده او نیز ابراز همدردی کردهایم. این گل زیبا با توجه به بلندی شاخه و پرگل بودن هر شاخه و ارزان بودن، زمینه ی بسیاری از تاج های گل را تشکیل می دهند. این گل کلاسیک و ظریف ، نماد صداقت و قدرت است و ماندگاری خوبی دارد. اگر تمایل دارید دارید که قیمت تاج گل ختم مناسب باشد می توانید در خرید اینترنتی تاج گل خود درخواست کنید که از گلهای گلایل استفاده شود.

سوسن: سوسن یا لیلیوم یکی دیگر از گلهای پرکاربرد در مراسمهای ختم است که رنگهای متنوعی از آن از جمله سفید، زرد، نارنجی، قرمز و... در گل مراسم ترحیم وجود دارند. گل سوسن نماد دوست داشتنی بودن، پاک دامنی، بزرگی، صداقت و یاد کردن از روح رفتگان است.

رز: گل رز یک گل همه کاره است که در انواع مختلفی از مراسمها از دسته گل عروس گرفته تا گل مورد استفاده قرار میگیرد و رنگهای متنوعی دارد که معمولا رنگ سفید آن در دسته گلها مورد استفاده قرار میگیرد. گل رز سفید را به این دلیل در گل مراسم ختم مورد استفاده قرار میدهند که نمادی از پاکی و بیگناهی است و به نوعی ادای احترام به متوفی به حساب میآید. در عین حال رز زرد نماد دوستی است و شما میتوانید در مراسم ختم دوستهای نزدیک از آن استفاده کنید. گل های رز زیبایی خاصی به استندهای گل می بخشند. گل رز سفید در تاج گل ترحیم نشانه احترام، فروتنی و بی گناهی است. گل رز صورتی نشان دهنده عشق، فضل، قدردانی و معنویت است. رز قرمز غم و اندوه را نشان می دهد. 

پرنده بهشتی: ظاهر زیبا و نام منحصر به فردی که این گل دارد باعث محبوبیت و کاربرد زیاد آن در مراسمهای عزاداری شده است، اما با این حال متاسفانه تنوع رنگ در این نوع گل کمتر از سایر موارد گفته شده که در خرید اینترنتی تاج گل ترحیم به کار می روند می باشد. این گل زیبا با توجه به ظاهر و نام خاص خود مورد علاقه بسیاری از مردم است اما از تنوع رنگی برخوردار نیست.

برای سفارش تاج گل از  غرب تهران، ارسال رایگان با هماهنگی قبلی ، ارسال مدل های روز در واتس آپ
برای خرید با ما تماس بگیرید: 09125000508

گل لیلیوم: این گل زیبا از محبوبیت بالایی در میان مردم برخوردار است. و دارای رنگ های بسیار متنوعی از جمله؛ سفید، زرد، نارنجی، قرمز، صورتی و ... است. این گل مراسم ختم نماد بی گناهی روح عزیمت کرده  است . لیلیوم سفید بیانگر عظمت و خلوص  و نمادی از همدردی است.

زنبق: زنبق نیز یکی از گلهای پرکاربرد در تاج گل ختم و گل مراسم ترحیم است. از گل زنبق به عنوان نمادی از پاکی و معصومیت روح کسی که به تازگی فوت شده است استفاده میشود. گل زنبق مانند دیگر گلهای گفته شده از تنوع رنگ برخوردار است اما در مراسمهای ختم بیشتر از رنگ سفید آن استفاده میشود.

میخک: گل میخک از آن دسته گلهایی است که ممکن است هنگام خرید گل برای مراسم ختم توسط گل فروشیها به شما پیشنهاد داده شده باشد. گل میخک رنگهای متفاوتی دارد که باید در انتخاب میان آنها دقت کافی به خرج داده شود؛ به عنوان مثال میخک قرمز نشان دهنده محبت به متوفی است و رنگ سفید نشان از پاکی او دارد. در عین حال اگر فردی که فوت شده مسیحی است نوع صورتی میخک به عنوان گل مراسم ختم میتواند انتخاب مناسبی باشد زیرا از نظر آنها میخک صورتی از اشک چشم مریم مقدس حاصل شده است.

ارکیده: ارکیده های سفید و صورتی انتخاب مناسبی برای مراسمهای عزاداری هستند. استفاده از گل ارکیده برای این گونه مراسمها نشان از عشق همیشگی شما نسبت به متوفی دارد. خرید تاج گل ترحیم نمادی از حس همدردی و شریک بودن در غم خانواده داغدار است. ارکیده به عنوان بهترین گل مراسم ترحیم نمادی هستند از « من همیشه تو را دوست خواهم داشت». هنگام استفاده از گل ارکیده به عنوان همددری باید به رنگ آن توجه ویژه ای داشت . رنگ صورتی و سفید آن رنگ سنتی همدری است .

داوودی: گل داوودی یک گل بسیار پرکاربرد در سراسر جهان است که در بسیاری از کشورها از آن به عنوان نماد غم و اندوه استفاده میشود. در عین حال با توجه به زیبایی منحصر به فردی که داوودی دارد میتوان گل زیبا و منحصر به فردی از آن درست کرد. در برخی از کشورهای اروپایی مانند فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، لهستان و مجارستان گل داوودی نماد مرگ است و فقط برای مراسم تشیع جنازه استفاده می شود. این گل مراسم ختم زیبا با توجه به قیمت مناسب آن گاها به صورت انبوه در تاج های گل مورد استفاده قرار می گیرد. و در موارد دیگر به صورت مکمل کاربرد دارد. گل داوودی سفید نمادی از غم است.

گل آنتوریوم: این گل بسیار زیبا جلوه ای خاص و اشرافی به تاج گل ختم می بخشد و قیمت آن نسبت به سایر گل ها بالاست. رنگ قرمز آن هیجان را تحریک میکند، رنگ صورتی اش نمادی از فراموش نشدن و رنگ سفید آن نماد عشق و بی گناهی است.

علاوه بر گل‌های گفته شده بسیاری دیگر از گل‌ها نیز برای مراسم‌های ترحیم و ارسال در تهران مورد استفاده قرار می‌گیرند که از آن‌ها می‌توان به گل مراسم ترحیم نرگس، لاله، بنفشه، سنبل، کاملیا، ماگنولیا، گل ختمی، گل فراموشم نکن و... اشاره کرد.

برای سفارش تاج گل از غرب تهران،ارسال رایگان با هماهنگی قبلی ، ارسال مدل های روز واتس آپ 
برای خرید با ما تماس بگیرید: 09125000508

رنگ تاج گل ترحیم مناسب

در مراسم های ختم، برای ادای احترام و عرض ادب معمولا از تاج گل های ختم استفاده می شود. گلهای سفید معمولا به عنوان نشانه ای از همدردی ارسال می شوند. هنگامی که مراسم تمام میشود، اغلب خانواده مرحوم دسته های گل را به عنوان یادبودی از عشق و توجه شما تا چند روز در منزل نگهداری می کنند. نوع گلهایی که انتخاب می شوند، احساسات خاصی را بیان می کنند. زبان سنتی گل راهی برای انتقال احساسات و ارسال پیام های معنی دار است. گل هایی که برای تزیین مورد استفاده قرار می گیرند، بسته به نوع سلیقه متفاوت هستند. در مراسم های ختم، برای ادای احترام و عرض ادب از تاج گل های مسجد استفاده می شود. تاج گلهای سفید معمولا به عنوان نشانه ای از همدردی ارسال می شوند.

با توجه به سلیقه مشتری و گل فروشی ها از تمامی رنگ ها در تاج و سبد گل ها استفاده می شود اما رنگ سفید از پرکاربردترین رنگ ها می باشد. رنگ سفید همراه با رنگ های ملایم از جمله؛ صورتی، زرد، سبز کم رنگ و... به وفور در تاجها استفاده می شود. اغلب این گل ها با توجه به شرایط خاص جوی و در صورت مراقبت 4 تا 5 روز به خوبی باقی می مانند. لطفا برای اطلاعات تخصصی و پیگیری ارسال با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید.

سفارش دسته گل ترحیم

بردن گل بر مزار رفتگان رسمی قدیمی و نیکوست. در دسته گل ترحیم معمولا از گل‌های گلایل سفید یا لیلیوم، لاله، رز و ارکیده سفید استفاده می‌کنند. رنگ سفید نمادی از روح پاک و معصومیت عزیز از دست رفته است. برای  خرید و دیدن قیمت تاج گل ترحیم با 20% تخفیف و ارسال رایگان در تهران اینجا کلیک کنید. 

تاج گل ارزان ترحیم برای تسلیت

تاج گل ارزان ترحیم با تزیین منحصر به فرد به صورت قلب، دایره ای و بیضی با تزیین گل های آنتریوم، داوودی و پرنده بهشتی در وسط و گل های گلایل در کنار، انواع گل پایه دار دارای پاپیون و ربان های مشکی در پایین بر روی پایه ای یک طبقه چوبی و سبک نصب شده است.

دلیل استقبال بالا از سفارش تاج گل ارزان قیمت عزا سادگی و در عین حال سبک و قیمت بسیار مناسب آن نسبت به تعداد گل استفاده شده در آن ها است. که این موضوع با توجه به تامین گل ها از بازار گل و بروز برای ارسال رایگان و جلب رضایت مشتریان برای تیم گل ختمی موفقیت محسوب میشود. از سالهای دور رسم بر این بوده است که آشنایان درجه 2 متوفی برای عرض تسلیت و یا حتی برای عرض تبریک با دستان پر و تحفه ای به عنوان احترام برای بازدید به دیدار هم میرفتند.  در مراسم ختم این هدیه و تحفه در ارسال و سفارش بنر و یا تاج گل ختم خلاصه میشود. سفارش بنر یکی از کارهایست که برای اعلام فوت متوفی بر سردر منزل و یا محل کار وی نصب میشود. اما سفارش بنر بخصوص برای شرکت در مراسم روز اول و سوم گاهی به طول میانجامد و عموما خانواده درجه 1 متوفی در روز اول با تعدا  بسیار بالا تهیه و نصب میکنند. خرید گل عموما برعهده فامیل دورتر و قوم و خویش درجه 2 است. در ضمن قیمت تاج گل ترحیم نسبت به تزیین زیبای آن بسیار به صرفه است.

این گل ها برای برگزاری هر چه باشکوه تر مجالس ختم گویی به استقبال میهمانان آمده اند و شکوه آن باعث التیام سوگوران خواهد بود. از ویژگی های سفارش تاج گل ارزان در تهران و در سایت گل ختمی قابلیت تغییر رنگ ربان از سفید و مشکلی و در صورت درخواست نصب برگه منقش برای درج متن تسلیت و فرستنده تاج هاست. این گل ها مستقیما از بازار گل و روز ارسال خریداری و نصب میشود. به این علت در موقع تحویل در بزرگترین حالت شکوفایی و تازگی قرار دارند و تا سه روز زیبایی و تازگی خود را حفظ خواهد کرد. احترام و در نظر گرفتن آداب همدلی و عرض ادب تنها یک صفت نیست، نتیجه رفتار آگاهانه است.

برای سفارش تاج گل از غرب تهران، ارسال رایگان با هماهنگی قبلی ، ارسال مدل های روز در واتس آپ
برای خرید با ما تماس بگیرید: 09125000508

تاج گل لوکس لاکچری

در این صفحه چند نمونه از بهترین تاج گل های لوکس و مجلل برای مراسم ترحیم را خواهید دید. از ویژگی های مهم این نمونه ها با استفاده از آخرین نظرات شما درباه رنگ بندی و طرح تاج گل لوکس، همواره برای بروز بودن و راضی نگه داشتن تمامی مشتریان از سایت گل ختمی در تلاش هستیم. پس آخرین نمونه ها و زیباترین ترکیب های رنگی را در این تاج گل ها خواهید یافت.

از نکات انتخاب تاج گل لاکچری و مجلل امکان ایجاد تغییر در رنگ گل هاست و تغییرات کوچکی در چیدمان آن هاست. ما تاج گل ترحیم را باب میل و سلیقه شما تزیین می کنیم.  از دیگر ویژگی های گل ختمی اگر تا به حال از مشتریان ما بوده اید و از محصولات ما خریداری کرده باشید و یا از دیگر مشتریان ما شنیده باشید تازگی بی نظیر این گل هاست. گل های تمامی محصولات بصورت روزانه تامین و توسط تیم گل ختمی چیده میشوند. در ادامه لازم به ذکر است یکی از بهترین اتفاقات و تصمیمات برای موفقیت در گل ختمی تصمیم گیری برای ارسال رایگان محصولات به تمامی نقاط بوده است. این ارسال رایگان به درب منزل و یا محل برگزاری مراسم برای کسانی که سفارشات بزرگ و بخصوص چندطبقه دارند تنها با وسیله نقلیه مناسب امکان پذیر است. هزینه حمل و نوع حمل برای سالم ماندن تاج گل لوکس بسیار اهمیت دارد. در مورد این محصولات و اطلاعات آن نظرات خود را با گل ختمی در میان بگذارید.

تاج گل لوکس و مجلل

در مراسم عزا هر کس، به شکلی با عزاداران احساس همدردی می‌کند. از پیامی کوتاه گرفته تا برگزاری مراسم ترحیم از طرف دوستان و آشنایان و سفارش تاج گل لوکس و مجلل. ولی از گذشته تا به امروز گل جایگاه خاص و یگانه‌ای در مراسم ختم و عزا داشته است. تاج گل ترحیم علاوه‌بر رساندن پیام همدلی به خانواده داغدار، آرامش و زیبایی را نیز به آن‌ها پیشکش می‌کند. خیلی‌ها به اهدای دسته گل ختم معمولی اکتفا می‌کنند. ولی برای عده‌ای لوکس و گران بودن گل مهم است. در ادامه این مطلب با انواع تاج گل لاکچری گران و ویژگی‌های هریک بیشتر آشنا می‌شویم. 

  1. گلایل همراه همیشگی مراسم ختم: هنگامی که اسم گل می‌آید ناخودآگاه تصویر گل گلایل، اولین چیزی است که به ذهن ما می‌رسد. چون یک گل پرگلبرگ و نسبتا ارزان است. برای تهیه تاج گل هم خیلی جلوه می‌کند و هم به‌صرفه است. به‌غیر از گلایل، از گل‌های دیگری مثل میخک و داوودی هم در تهیه گل استفاده می‌کنند.  هرچه جلوتر می‌رویم گل‌های لوکس‌تری به لیست فروشندگان اضافه می‌شوند که این گل‌ها هم قیمت بالاتری دارند و هم باعث می‌شوند که یک گل خاص‌تر باشد و به نوعی به چشم بیاید.
  2. گل لیلیوم: لیلیوم، یکی از گل‌هایی است که قیمت به نسب بالایی دارد و به عنوان بهترین تاج گل‌ لوکس و مجلل به کار می‌رود. این گل به دلیل رنگ بندی متنوعی که دارد، بسیار زیبا و چشم‌گیر است. لیلیوم در برابر سرما مقاوم است، بنابراین مدت زمان بیشتری تازه می‌ماند به خصوص در فصل زمستان. این گل در رنگ‌های نارنجی، قرمز، سفید و زرد موجود است و شاخه‌ای بیست تا سی‌هزار تومان قیمت دارد.
  3. گل ارکیده: این گل بسیار زیبا و شیک است که از آن هم میتوان به عنوان بهترین تاج گل‌ سلطنتی استفاده شود و قیمتی حدود بیست تا سی‌هزار تومان دارد. البته این گلها در ایران گران و لوکس هستند. باید بدانید در کشورهای اروپایی و آمریکا از گل‌های معمولی و ارزان به حساب می‌آید.
  4. گل آنتوریوم: این گل با برگ‌های پهن و مخملی و با رنگ‌های زیبایش جلوه خاصی دارد. آنتوریوم تصویر جدیدی از یک تاج گل ترحیم خلق می‌کند. دو رنگ زرد و قرمز دارد و قیمت آن حدود شاخه‌ای دوازده هزار تومان است.
  5. گل استر: این پرنده بهشتی، یک گل ویژه و گران است که مدتی است در  گل‌ها استفاده می‌شود و در کنار لیلیوم یا آنتوریوم، جلوه ویژه‌ای دارد. نوعی از آن که در مراسم عزا و ختم استفاده می‌شود بیشتر به رنگ نارنجی است. البته هر چه می‌گذرد گل‌آرایی مراسم ختم‌ها نیز تغییر می‌کنند و علاوه بر گل‌هایی که نام بردیم، گل‌های ریز و درشت دیگری هم در کنار این ترکیب‌ قرار می‌گیرند. در نتیجه مجموعه‌ای زیبا و چشم‌گیر به‌وجود می‌آورند. به‌طوری‌که وقتی از دور نگاه می‌کنیم انگار یک باغ گل زیبا پیش روی ما است. این گل‌های گران، در کنار گل‌های دیگری مثل رز قرار می‌گیرند و تاج گل مجللی را می‌سازند. البته در تهیه یک تاج گل لوکس ترحیم گران قیمت به ویژگی‌های دیگری هم توجه می‌شود. سفارش دهندگان می‌توانند آن را با رنگ لباس، کیف و... خود ست کنند یا گاهی با توجه به رنگ ماشین‌شان  گل را سفارش دهند. بعضی از افراد رنگ گل‌ها را متناسب با ساعت و کمربند مارک‌دارشان انتخاب می‌کنند.

سفارش تاج گل دو طبقه ترحیم

توجه داشته باشید که تاج‌های دو طبقه از نظر زیبایی ظاهری و گل آرایی دست کمی از تاج‌ گل ترحیم سلطنتی و قیمتی‌تر سایت ندارند و تمام آن‌ها تزئین بسیار زیبا و ظاهر شیک و پسندیده‌ای دارند که می‌توانید با اطمینان خاطر آن‌ها را هدیه دهید. خرید تاج گل دو طبقه ، گزینه خوبی است که برای انتخاب پیش رو دارید. در مورد تاج‌ گلهای دو طبقه معمولی ما هم قیمت تاج گل دو طبقه حدود 300 هزار تومان تا 550 هزار تومان است.  از نظر ظاهری بسیار زیبا و شیک هستند. در این نوع تاج‌ها نیز نوع گل‌ها، گل آرایی و اندازه تاج عوامل تعیین کننده‌ای در قیمت به شمار می‌آیند.

سفارش تاج گل یک طبقه ترحیم

این روزها با کمک اینترنت و انجام سفارش‌ها به‌صورت آنلاین می‌توانید در کمترین زمان ممکن، متناسب با سلیقه و بودجه خود سفارش تاج گل یک طبقه ترحیم را بدهید. که هم رضایت خودتان را تامین کند و هم به بهترین شیوه به متوفی و بازماندگانش ادای احترام کنید. گل همیشه به‌عنوان مظهر زیبایی در مراحل مختلف زندگی بشر حضور پررنگی داشته است. ما انسان‌ها همیشه به دنبال وسیله‌ای برای ابراز و انتقال احساسات خود در شرایط مختلف هستیم و می‌توان گفت گل‌ها، این وظیفه حساس را به بهترین شکل ممکن برایمان انجام داده‌اند. تا جایی که هر گلی با هر رنگ و رایحه‌ای در زندگی ما جایگاه خاصی برای خود پیداکرده‌ و در هر موقعیتی، از جشن و شادی‌ها تا سوگواری و غم به عنوان تاج گل ترحیم پایه دار همراهمان بوده‌ است. در مراسم ترحیم، اهدای تاج گل یک طبقه ختم همیشه نشان‌دهنده احترام شرکت‌کنندگان مجلس ختم به متوفی و راهی برای ابراز همدردی نسبت به بازماندگان بوده است. تنها نماد زیبا و آرامش‌بخشی که می‌تواند در مراسمی سراسر غم به آرامش روحی خانواده متوفی نیز کمک کند. می‌توان گفت مجلس ترحیم تنها مراسمی است که فرصت چندانی جهت برنامه‌ریزی برای ترتیب دادنش یا شرکت در آن وجود ندارد. 

مزایای خرید تاج گل یک طبقه ارزان

گاهی اوقات افراد برای انتخاب بهترین نوع تاج گل یک طبقه ختم، هم دچار وسواس در انتخاب می‌شوند و هم به میزان هزینه‌ها فکر می‌کنند. در این مواقع تاج گل‌های یک طبقه گزینه مناسبی از لحاظ قیمت خواهند بود چراکه در عین زیبایی و شکیل بودن با طراحی‌های خاص‌شان از هر لحاظ انتخابی شایسته هستند. البته با اطمینان می‌توان گفت که یک طبقه بودن آنها،  چیزی از وجاهت‌ آنها نسبت به تاج گل های دو طبقه کم نمی‌کند بلکه مزیت آن، داشتن قیمت مناسب‌تر نسبت به انواع دیگر است، در عین حال بسیار شیک و مقبول هستند.

برای سفارش تاج گل از  غرب تهران، ارسال رایگان با هماهنگی قبلی ، ارسال مدل های روز در واتس آپ
برای خرید با ما تماس بگیرید: 09125000508

 

زمانی که در یک شرایط خاص مانند از دست دادن عزیزی، کلام به‌ خوبی نمی‌تواند احساس‌تان را ابراز کند، گل‌ها می‌توانند کمک بزرگی محسوب شوند. علاوه بر این که حس خوبی به طرف مقابل می‌بخشید، می‌تواند هدیه‌ای زنده و دلنواز از جانب شما باشد که احساس‌تان را نشان دهد.

فرقی نمی‌کند مراسمی که قصد بردن یا فرستادن گل به آن جا را دارید، یک مجلس عروسی یا مراسم ترحیم است، و یا به دیدار یک عزیزی رفته، برای قدردانی یا مراسم افتتاحیه، گل می‌برید. هرچه که باشد، می‌توانید با انتخاب انواع گل که متناسب با مجالس است، در قالبی کاملا شیک و در عین حال صمیمی، احساس‌تان را ابراز کنید.

گل‌های مورد استفاده در دسته گل و سبد گل مراسم ترحیم

در مراسم ترحیم، گلی که انتخاب می‌کنید، معمولا طول عمری بین 3 روز تا یک هفته دارد. گل ماگنولیا، رز، زنبق، کاملیا، ارکیده، بنفشه، نرگس، میخک، لیلیوم، رز، زنبق و گلایل از معمول‌ترین گل‌هایی است که می‌توانید با آن ابراز تسلیت خود را اعلام کنید. معمولا در دسته گل یا سبد گلی که برای مراسم ترحیم آماده می‌شود، از گل‌های سفید استفاده می‌شود تا به این ترتیب پاکی فرد متوفی را نشان دهد. در این مورد می‌توانید به سلیقه گل ختمی اعتماد کنید.

گل مناسب برای تسلیت

برای عرض تسلیت و همدردی با کسانی که عزیزی را از دست دادند، معمولا گل‌های رز و لیلیوم، گلایل، زنبق که در قالب جعبه گل، سبد گل یا دسته گل، ارائه می‌شود، مناسب است. هر گل و رنگی که برای این مراسم استفاده می‌شود، بیانگر احساس و همدردی عمیق شما است. مثلا با گل گلایل، نشان می‌دهید که به یاد فرد هستید. یا گل زنبق نماد پاکی و معصومیت متوفی است.

خرید اینترنتی گل ترحیم

شاید تا همین چند سال قبل برای خرید یک گل ناچار بودید ساعت‌ها به دنبال یک گل‌فروشی شیک و خوش سلیقه بگردید که گل‌های تازه داشته باشد و در همین حین، کلی از انرژی و وقت‌تان صرف می‌شد تا یک دسته گل تهیه کنید و در آخر چندان باب میلتان نبود. اما امروز، گل ختمی کارتان را راحت کرده است. به راحتی می‌توانید هر کجا که هستید، از راه دور برای عزیزان‌تان در مراسمات و مجالس مختلف از جانب خود گل بفرستید. برای مثال، در مورد مراسم ترحیم، که ارسال گل، یادبودی برای تازه درگذشته و تسلی خاطر برای بازماندگان است، می‌توانید این کار را به تیم خوش سلیقه گل ختمی بسپارید.

از آن جایی که زمان یک مساله‌ای اساسی برای ارسال گل است، گل ختمی با توجه به زمان برگزاری مراسمات‌تان، تاج گل یا گل موردنظرتان را ارسال می‌کند تا طراوت و تازگي آن حفظ شود.

در صورتی که قصد خرید سبد گل رومیزی ترحیم یا جعبه گل ترحیم دارید، گل ختمی با استفاده از رنگ‌های خنثی و مناسب با مراسم عزاداری، سبد گل مناسب ختم را آماده کرده و با هماهنگی شما و در ساعت معین به مکان موردنظرتان می‌فرستد. بسته به نوع گلی که قصد ارسال آن را دارید، می‌توانید از سبد گل یا گل رومیزی برای مراسم ختم و یا دسته گل مناسب مراسم ختم استفاده کنید.

سبد گل مناسب ختم، معمولا دارای گل‌های گلایل است که در عین زیبایی کنار هم چیده شده است. اگر قصد دارید برای مراسم سر مزار گل بفرستید، خیال‌تان از بابت آبرسانی و تازگی گل‌ها راحت باشد. دسته گل برای سر مزار دارای اسفنجی است که وظیفه آبرسانی را انجام می‌دهد. فرقی نمی‌کند که برای مراسم خود، سبد گل، جعبه گل یا دسته گل مراسم ختم سفارش دادید، در نهایت این گل‌ها با روبان مشکی تزیین شده و همراه با پیام و اسم شما که چاپ شده روی آن قرار می‌گیرد، هر کجا که بخواهید به صورت رایگان ارسال می‌شود. برای سفارش، خیلی راحت وارد سایت گل ختمی شده، مناسب با مراسم، گل موردنظرتان را انتخاب کرده و ادامه کار را به گل ختمی بسپارید و یک خرید اینترنتی لذت‌بخش را تجربه کنید.

پر فروشترین گل های گل ختمی
برخی از مشتریان ما
whatsapp
instagram