تماس بگیرید. ۰۲۱ - ۴۴ ۳۸۰ ۱۸۷ ۰۹۱۲ ۵۰۰۰ ۵۰۸ برای سفارش تلفنی و مشاهده نمونه کارها، همین حالا با شماره

تاج گل بهشت زهرا

 

برای سفارش تاج گل بهشت‌زهرا از  غرب تهران، ارسال رایگان با هماهنگی قبلی ، ارسال مدل های روز در واتس آپ
امکان ثبت سفارش 24 ساعته در واتساپ
برای خرید با ما تماس بگیرید: 09125000508

 

 

 

تاج گل کد 70 - قیمت 4/500/000 تومان 

سفارش تاج گل بهشت زهرا

تاج گل کد 71 - قیمت 2/150/000 تومان 

تاج گل بهشت زهرا

تاج گل کد 72 - قیمت 3/190/000 تومان 

عکس تاج گل بهشت زهرا

تاج گل کد73 - قیمت 2/200/000 تومان 

خرید تاج گل بهشت زهرا

تاج گل کد 74 - قیمت 4/300/000 تومان 

تاج گل بهشت زهرا یک طبقه

تاج گل کد 75 - قیمت 3/190/000 تومان 

انواع تاج گل بهشت زهرا

تاج گل کد 76 - قیمت 3/450/000 تومان 

تاج گل بهشت زهرا دو طبقه

تاج گل کد 77 - قیمت 1/900/000 تومان 

قیمت تاج گل بهشت زهرا

تاج گل کد 78 - قیمت 4/900/000 تومان 

قیمت تاج گل بهشت زهرا دوطبقه

تاج گل کد 79 - قیمت 4/500/000 تومان 

عکس انواع تاج گل بهشت زهرا

تاج گل کد 80 - قیمت 2/100/000 تومان 

تاج گل بهشت زهرا ارزان

تاج گل کد 81 - قیمت 5/300/000 تومان 

خرید و سفارش تاج گل بهشت زهرا

تاج گل کد 82 - قیمت 3/900/000 تومان 

خرید تاج گل ترحیم بهشت زهرا

تاج گل کد 83 - قیمت 3/890/000 تومان 

تاج گل ترحیم بهشت زهرا

تاج گل کد 84 - قیمت 3/790/000 تومان 

انواع تاج گل ترحیم بهشت زهرا

تاج گل کد 85 - قیمت 4/900/000 تومان 

قیمت تاج گل ترحیم بهشت زهرا

تاج گل کد 86 - قیمت 6/550/000 تومان 

قیمت تاج گل ترحیم بهشت زهرا

تاج گل کد 87 - قیمت 3/550/000 تومان 

خرید تاج گل ترحیم بهشت زهرا

تاج گل کد 88 - قیمت 3/990/000 تومان 

قیمت تاج گل ترحیم بهشت زهرا دو طبقه

تاج گل کد 89 - قیمت 3/750/000 تومان 

خرید اینترنتی تاج گل ترحیم بهشت زهرا دوطبقه

تاج گل کد 90 - قیمت 5/350/000 تومان 

تاج گل ترحیم بهشت زهرا ارزان

تاج گل کد 91 - قیمت 1/990/000 تومان 

قیمت تاج گل ترحیم بهشت زهرا

تاج گل کد 92 - قیمت 5/950/000 تومان 

تاج گل ترحیم بهشت زهرا با بهترین قیمت

تاج گل کد 93 - قیمت 3/970/000 تومان 

تاج گل ترحیم بهشت زهرا با قیمت مناسب

تاج گل کد 94 - قیمت 6/350/000 تومان 

خرید اینترنتی تاج گل ترحیم بهشت زهرا ارزان

تاج گل کد 95 - قیمت 2/290/000 تومان 

خرید اینترنتی تاج گل بهشت زهرا

تاج گل کد 96 - قیمت 1/990/000 تومان 

خرید تاج گل ارزان بهشت زهرا

تاج گل کد 97 - قیمت 4/790/000 تومان 

تاج گل ارزان بهشت زهرا

تاج گل کد 98- قیمت 3/770/000 تومان 

انواع قیمت تاج گل ارزان بهشت زهرا

تاج گل کد995 - قیمت 5/970/000 تومان

قیمت تاج گل ارزان بهشت زهرا

تاج گل کد 100 - قیمت 2/950/000 تومان 

عکس تاج گل ارزان بهشت زهرا

تاج گل کد 101 - قیمت 6/930/000 تومان 

تاج گل ارزان بهشت زهرا یک طبقه

تاج گل کد 102 - قیمت 5/990/000 تومان 

عکس تاج گل ارزان بهشت زهرا دو طبقه

تاج گل کد103 - قیمت 4/990/000 تومان 

تاج گل ارزان بهشت زهرا حلقه ای

تاج گل کد 104 - قیمت 3/700/000 تومان 

خرید اینترنتی تاج گل ارزان بهشت زهرا

تاج گل کد 105 - قیمت 2/950/000 تومان 

قیمت تاج گل ارزان بهشت زهرا

تاج گل کد 106 - قیمت 8/970/000 تومان 

انواع مدل تاج گل ارزان بهشت زهرا

تاج گل کد 107 - قیمت 4/790/000 تومان 

مدل تاج گل ارزان بهشت زهرا

تاج گل کد 108 - قیمت 8/990/000 تومان 

سفارش تاج گل ارزان بهشت زهرا

تاج گل کد 109 - قیمت 13/970/000 تومان 

تاج گل ارزان بهشت زهرا باکیفیت

تاج گل کد 110 - قیمت 5/750/000 تومان 

 

تاج گل کد 111 - قیمت 3/990/000 تومان 

سفارش و خرید تاج گل ارزان بهشت زهرا

تاج گل کد 112 - قیمت 4/790/000 تومان 

قیمت و خرید تاج گل ارزان بهشت زهرا

تاج گل کد 113 - قیمت 8/990/000 تومان 

سفارش و خرید تاج گل ارزان بهشت زهرا

تاج گل کد 114 - قیمت 4/290/000 تومان 

عکس تاج گل ارزان بهشت زهرا

تاج گل کد 115 - قیمت 28/930/000 تومان 

عکس های تاج گل بهشت زهرا

تاج گل کد 116 - قیمت 3/990/000 تومان 

نمونه تاج گل ارزان بهشت زهرا

تاج گل کد 117 - قیمت 2/550/000 تومان 

عکس انواع تاج گل ارزان بهشت زهرا

تاج گل کد 118 - قیمت 4/950/000 تومان 

سفارش اینترنتی تاج گل ارزان بهشت زهرا

تاج گل کد 119 - قیمت 3/950/000 تومان 

نمونه عکس تاج گل ارزان بهشت زهرا

تاج گل کد 120 - قیمت 4/950/000 تومان 

تاج گل ارزان بهشت زهرا بزرگ

تاج گل کد 121 - قیمت 5/990/000 تومان 

سفارش اینترنتی تاج گل ارزان بهشت زهرا یک طبقه

تاج گل کد 122 - قیمت 11/950/000 تومان 

تاج گل ارزان بهشت زهرا با عکس

تاج گل کد 123 - قیمت 3/970/000 تومان 

تاج گل بهشت زهرا با عکس

تاج گل کد 124 - قیمت 2/900/000 تومان 

خرید تاج گل بهشت زهرا ارزان

تاج گل کد 125 - قیمت 2/990/000 تومان 

تاج گل بهشت زهرا ارزان

تاج گل کد 126 - قیمت 2/950/000 تومان 

خرید اینترنتی تاج گل بهشت زهرا ارزان

تاج گل کد 127 - قیمت 2/970/000 تومان 

قیمت تاج گل بهشت زهرا ارزان

تاج گل کد 128 - قیمت 3/750/000 تومان 

سفارش تاج گل بهشت زهرا ارزان

تاج گل کد 129 - قیمت 2/900/000 تومان

سفارش اینترنتی تاج گل بهشت زهرا ارزان

تاج گل کد 130 - قیمت 2/770/000 تومان 

انواع تاج گل بهشت زهرا ارزان

تاج گل کد 131 - قیمت 3/250/000 تومان 

عکس تاج گل بهشت زهرا ارزان

تاج گل کد 132- قیمت 3/950/000 تومان 

تاج گل بهشت زهرا ارزان یک طبقه

تاج گل کد 133 - قیمت 3/950/000 تومان 

انواع عکس تاج گل بهشت زهرا ارزان

تاج گل کد 134 - قیمت 3/750/000 تومان 

انواع تاج گل بهشت زهرا ارزان دو طبقه

تاج گل کد 135 - قیمت 3/900/000 تومان 

تاج گل بهشت زهرا ارزان دو طبقه

تاج گل کد 136 - قیمت 3/750/000 تومان 

سفارش و قیمت تاج گل بهشت زهرا ارزان دو طبقه

تاج گل کد 137 - قیمت 2/550/000 تومان 

سفارش و قیمت تاج گل بهشت زهرا ارزان یک طبقه

تاج گل کد 138 - قیمت 2/700/000 تومان 

ارسال تاج گل به بهشت زهرا یک طبقه

تاج گل کد 139 - قیمت 7/850/000 تومان 

ارسال تاج گل به بهشت زهرا

تاج گل کد 140 - قیمت 2/990/000 تومان 

ارسال ارسال تاج گل به بهشت زهرا فوری

تاج گل کد 141 - قیمت 3/950/000 تومان 

ارسال ارسال تاج گل به بهشت زهرا دو طبقه

تاج گل کد142 - قیمت 3/950/000 تومان 

خرید و ارسال تاج گل به بهشت زهرا

تاج گل کد 143 - قیمت 3/990/000 تومان 

قیمت و ارسال تاج گل به بهشت زهرا

تاج گل کد 144 - قیمت 3/990/000 تومان 

ارسال تاج گل به بهشت زهرا سه طبقه

تاج گل کد 145 - قیمت 2/770/000 تومان 

سفارش و ارسال تاج گل به بهشت زهرا

تاج گل کد 146 - قیمت 3/950/000 تومان 

عکس و ارسال تاج گل به بهشت زهرا

تاج گل کد 147 - قیمت 7/990/000 تومان 

انواع ارسال تاج گل به بهشت زهرا

تاج گل کد 148 - قیمت 3/990/000 تومان 

خرید اینترنتی تاج گل به بهشت زهرا سه طبقه

تاج گل کد 149 - قیمت 4/970/000 تومان 

خرید اینترنتی و ارسال تاج گل به بهشت زهرا

تاج گل کد 150 - قیمت 3/950/000 تومان 

قیمت تاج گل بهشت زهرا ارزان

تاج گل کد 151 - قیمت 8/900/000 تومان 

 تاج گل به بهشت زهرا با ارسال

تاج گل کد 152 - قیمت 3/950/000 تومان

سفارش  تاج گل بهشت زهرا

تاج گل کد 153 - قیمت 7/300/000 تومان

خرید و قیمت تاج گل بهشت زهرا

تاج گل کد 154 - قیمت 4/990/000 تومان 

انواع عکس تاج گل بهشت زهرا

تاج گل کد155 - قیمت 4/950/000 تومان 

عکس تاج گل بهشت زهرا

تاج گل کد 156 - قیمت 7/900/000 تومان

فروش تاج گل ترحیم بهشت زهرا

تاج گل کد 157 - قیمت 4/700/000 تومان

خرید اینترنتی تاج گل بهشت زهرا

تاج گل کد 158 - قیمت 4/990/000 تومان 

تاج گل بهشت زهرا

تاج گل کد 159 - قیمت 5/900/000 تومان

فروش انواع تاج گل ترحیم بهشت زهرا

تاج گل کد 160 - قیمت 5/900/000 تومان 

قیمت فروش تاج گل ترحیم بهشت زهرا

تاج گل کد 161 - قیمت 6/900/000 تومان 

فروش انواع تاج گل ترحیم بهشت زهرا

تاج گل کد 162 - قیمت 6/950/000 تومان 

سفارش و فروش تاج گل ترحیم بهشت زهرا

تاج گل کد 163 - قیمت 6/990/000 تومان 

 فروش اینترنتی تاج گل ترحیم بهشت زهرا

تاج گل کد 164 - قیمت 5/950/000 تومان 

قیمت و فروش تاج گل ترحیم بهشت زهرا

تاج گل کد 165 - قیمت 7/990/000 تومان 

انواع  فروش تاج گل ترحیم بهشت زهرا

تاج گل کد 166 - قیمت 7/700/000 تومان

انواع عکس تاج گل ترحیم بهشت زهرا

تاج گل کد 167 - قیمت 5/950/000 تومان 

خرید و قیمت تاج گل ترحیم بهشت زهرا

تاج گل کد 168 - قیمت 6/900/000 تومان 

خرید تاج گل یک طبقه بهشت زهرا

تاج گل کد 169 - قیمت 5/900/000 تومان 

تاج گل یک طبقه بهشت زهرا

تاج گل کد 170 - قیمت 8/990/000 تومان

انواع تاج گل یک طبقه بهشت زهرا

تاج گل کد 171 - قیمت 5/900/000 تومان

قیمت تاج گل یک طبقه بهشت زهرا

تاج گل کد 172 - قیمت 5/800/000 تومان 

تاج گل دو طبقه بهشت زهرا

تاج گل کد 173 - قیمت 4/900/000 تومان 

سفارش اینترنتی تاج گل یک طبقه بهشت زهرا

تاج گل کد 174 - قیمت 11/970/000 تومان

خرید تاج گل دو طبقه بهشت زهرا

تاج گل کد 175 - قیمت 6/990/000 تومان

انواع تاج گل دو طبقه بهشت زهرا

تاج گل کد 176 - قیمت 7/950/000 تومان

سفارش اینترنتی تاج گل دو طبقه بهشت زهرا

تاج گل کد 177 - قیمت 8/970/000 تومان 

خرید اینترنتی تاج گل دو طبقه بهشت زهرا

تاج گل کد 178 - قیمت 7/900/000 تومان

سفارش تاج گل دو طبقه بهشت زهرا

تاج گل کد 179 - قیمت 6/900/000 تومان 

خرید اینترنتی انواع تاج گل دو طبقه بهشت زهرا

تاج گل کد 180 - قیمت 3/990/000 تومان 

خرید تاج گل سه طبقه بهشت زهرا

تاج گل کد 181 - قیمت 3/990/000 تومان 

تاج گل سه طبقه بهشت زهرا

تاج گل کد 182 - قیمت 3/970/000 تومان

انواع تاج گل سه طبقه بهشت زهرا

تاج گل کد 183 - قیمت 3/970/000 تومان

قیمت تاج گل سه طبقه بهشت زهرا

تاج گل کد 184 - قیمت 3/900/000 تومان 

سفارش اینترنتی تاج گل سه طبقه بهشت زهرا

تاج گل کد 185 - قیمت 4/700/000 تومان

سفارش تاج گل سه طبقه بهشت زهرا

تاج گل کد 186 - قیمت 4/550/000 تومان

تاج گل سه طبقه بهشت زهرا ارزان قیمت

تاج گل کد 187 - قیمت 7/550/000 تومان 

تاج گل سه طبقه بهشت زهرا ارزان

تاج گل کد 188 - قیمت 7/950/000 تومان

عکس تاج گل سه طبقه بهشت زهرا

تاج گل کد 189 - قیمت 7/350/000 تومان 

انواع تاج گل سه طبقه بهشت زهرا

تاج گل کد 190 - قیمت 4/900/000 تومان

سفارش و قیمت تاج گل سه طبقه بهشت زهرا

تاج گل کد 191 - قیمت 4/770/000 تومان

عکس نمونه تاج گل سه طبقه بهشت زهرا

تاج گل کد 192 - قیمت 9/800/000 تومان 

خرید تاج گل سه طبقه بهشت زهرا

تاج گل کد 193 - قیمت 2/990/000 تومان

قیمت تاج گل سه طبقه بهشت زهرا

 

آیا می‌دانید ارسال تاج گل بهشت زهرا در مراسم ترحیم تبدیل به یکی از آداب ‌و رسوم شده و تا چه حد نشان‌دهنده میزان ارادت و احترام شما به بازماندگان می‌تواند باشد؟ فوت عزیزترین افراد همواره غم بزرگی را به بازماندگان متحمل می‌کند؛ بنابراین برای کاستن از این غم بزرگ دوستان و آشنایان سعی می‌کنند با ارسال تاج گل ترحیم و پیام تسلیت، خود را در غم آن‌ها شریک بدانند.

همچنین اگر بین تاج گل و سبد گل مانده‌اید، بهتر است اگر یکی از عزیزان نزدیکتان را از دست داده‌اید؛ یا مراسم ترحیم در حسینیه، مسجد یا منزل برگزار می‌شود؛ یا جهت کاستن غم یکی از همکارانتان زمان بازگشت به محل کار است از تاج گل استفاده کنید.

سفارش تاج گل برای بهشت زهرا

یکی از برنامه‌ریز‌ی هایی که باید در مراسم ترحیم و خاک‌سپاری دوستان و آشنایان انجام بگیرد، سفارش تاج گل ترحیم بهشت زهرا است. سفارش و ارسال تاج گل باعث تسلی دل خانواده‌های داغدار شده و از این طریق می‌توان میزان تأثر و همدردی خود را اعلام کرد.

همچنین افراد در مواقعی که با خبر نابهنگام فوت عزیزان مواجه می‌شوند ممکن است امکان حضور فیزیکی به دلایل مشکلات کاری و شخصی یا بعد مسافت را نداشته باشند. این دسته از افراد با سفارش تاج گل به بهشت زهرا و ارسال آن، پیام تسلیت و احساس ناراحتی خود از این واقعه را بدین‌گونه ابراز می‌کنند.

خرید انواع تاج گل ترحیم به بهشت زهرا

شنیدن خبر از دست دادن عزیزان همیشه شوک برانگیز بوده و ممکن است در شرایطی اتفاق بیفتد که فرصت لازم برای مراجعه حضوری به گل‌فروشی و سفارش تاج گل ترحیم به بهشت زهرا امکان‌پذیر نباشد. در چنین شرایطی می‌توان به‌صورت آنلاین سفارش تاج گل ترحیم به بهشت زهرا را انجام داد. تاج گل‌های ترحیم دارای انواع مختلفی هستند که به زیباترین شکل ممکن با هنر گل‌آرایی، آراسته می‌شوند و در مراسم ترحیم با تماشای آن اندکی از فضای غمگین ناشی از جدایی عزیزان را می‌کاهد. قابل ذکر است که علاوه بر تاج گل می توانید در مراسم های ختم در منزل یا محل کار از سبد گل ختم هم استفاده کنید.

انواع تاج گل بهشت زهرا

جهت خرید تاج گل ارزان بهشت زهرا به این مورد دقت کنید که از نظر ارتفاع و نوع گل‌های به‌کاررفته در آن به انواع مختلفی دسته‌بندی می‌شوند. این تاج‌ها معمولاً از گل‌های گلایل، لیلیوم، آنتریوم، ژربرا، رز و شب‌بو به همراه برگ‌آرایی تزئین می‌شوند. گل‌های به‌کار رفته در آن هم می‌توانند به رنگ‌های زرد، سفید و صورتی انتخاب شوند. البته استفاده از گل‌هایی به رنگ نارنجی در صورتی که مرحوم جوان باشد نیز مرسوم است.

انواع آن نیز به شکل دایره‌ای یا گل‌آرایی سفارشی روی پایه طراحی می‌شوند. همچنین، همراه با پیام تسلیت و روبان مشکی، روی پایه‌هایی از جنس چوب یا فرفورژه نصب می‌شوند. در نهایت از انواع تاج گل‌های بهشت زهرا می‌توان به تاج گل یک طبقه، تاج گل دو طبقه و تاج گل سه طبقه اشاره کرد که در ادامه توضیح بیشتری درباره هرکدام می‌دهیم.

تاج گل یک طبقه بهشت زهرا

تاج گل یک طبقه بهشت زهرا می‌تواند بنا به درخواست مشتریان از بین گل‌های مناسب برای مجلس ترحیم و تزئین تاج گل انتخاب شود. این مدل با قرار گرفتن روی پایه، ارتفاعی در حدود 2 متر خواهد داشت. همچنین این نوع از تاج گل ارزان‌ترین محسوب می‌شود.

تاج گل دو طبقه بهشت زهرا

قرارگیری دو تاج گل جدا به‌صورت عمودی در کنار یکدیگر و روی یک پایه، تاج گل دو طبقه بهشت زهرا را تشکیل می‌دهند. ارتفاع تاج گل دو طبقه در حدود 2.5 الی 3 متر است. این مدل، به دلیل به کار بردن تعداد بیشتری شاخه گل کمی سنگین‌تر از تاج گل یک طبقه به شمار می‌رود.

تاج گل سه طبقه بهشت زهرا

تاج گل سه طبقه بهشت زهرا بزرگ‌ترین تاج گل برای مراسم ترحیم به شمار می‌آید. ارتفاع این مدل تاج گل بیشتر از سه متر بوده و به همین دلیل در مراسم ترحیم بسیار چشم‌گیر خواهد بود. به دلیل وزن و ارتفاع زیاد این نوع تاج گل، حمل‌ونقل آن نیز کمی دشوارتر از سایر تاج گل‌ها است.

قیمت تاج گل بهشت زهرا

قیمت تاج گل بهشت زهرا به عوامل مختلفی بستگی دارد. از این عوامل می‌توان به نوع تاج گل، نوع پایه تاج گل، نوع گل‌ها و تعداد شاخه‌های به کار رفته در تاج گل اشاره کرد. از موارد دیگر تأثیرگذار بر قیمت تاج گل ترحیم بهشت زهرا نیز می‌توان به نوع گل‌آرایی و طراحی چینش گل‌ها در کنار یکدیگر و همچنین چاپ پیام تسلیت رنگی یا سیاه‌ و سفید اشاره کرد.

برای ارسال تاج گل نمایشگاه و افتتاحیه برای عرض تبریک با شماره 09125000508 تماس بگیرید

تاج گل ارزان قیمت بهشت زهرا

برای سفارش تاج گل بهشت زهرا ارزان قیمت، می‌توان از تعداد شاخه‌های گل کمتر و برگ‌های تزئینی استفاده کرد. گل‌های به کار رفته در تاج گل ارزان قیمت، از گل‌های باطراوت و باکیفیت انتخاب می‌شوند و از نظر پلاسیده شدن و از بین رفتن زود هنگام گل‌ها، نگرانی خاصی وجود ندارد.

یکی از مراکز فروش و سفارش گل بهشت زهرا، گل ختمی است که امکان ارسال گل در تهران با قیمت مناسب را دارد. با مراجعه سایت این مرکز فروش تاج گل ترحیم، می‌توانید اقدام به سفارش آنلاین و خرید انواع تاج گل باقیمت مناسب و ارزان کنید. تعیین نوع و رنگ گل، همچنین تعداد شاخه گل نیز بنا به سلیقه شما میسر است. ضمناً گل ختمی امکان ارسال تاج گل به بهشت زهرا بر سر مزار را نیز برای مشتریان گران‌قدر مهیا کرده که رایگان است و هزینه‌ای دریافت نمی‌شود.

سوالات متداول درباره تاج گل ترحیم بهشت زهرا

شاید برخی افراد آشنایی کامل با گل مخصوص مراسم ختم را نداشته باشند، به همین منظور در این قسمت پاسخ برخی از سوالات متداول درباره این نوع تاج ها را شرح داده‌ایم. شما نیز می‌توانید سوالات خود را در بخش دیدگاه‌ها مطرح نمایید و منتظر پاسخ ما باشید.

گل های مناسب برای تاج گل بهشت زهرا چیست؟

تاج‌ ها اغلب از گل‌های گلایل، لیلیوم، آنتریوم، ژربرا، رز و شب‌بو به همراه برگ‌آرایی تزئین می‌شوند. البته گل‌های به‌کار رفته در آن هم می‌توانند به رنگ‌های زرد، سفید و صورتی نیز انتخاب شوند.

انواع تاج گل مناسب برای سر مزار بهشت زهرا چیست؟

متناسب با سلیقه و بودجه مد نظرتان می توانید تاج گل های یک طبقه، دو طبقه و حتی سه طبقه را با ارسال رایگان در سایت گل ختمی سفارش دهید.

 

پر فروشترین گل های گل ختمی
برخی از مشتریان ما
whatsapp
instagram